“เด็กไทย” หอวัง สอนเด็กมาเล บินโดรน

คณะนักเรียนและอาจารย์จาก ชมรม Drone Production โรงเรียนหอวัง หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School ได้แสดงความสามารถในฐานะเด็กไทยคนเก่ง โดยเป็นวิทยากรสอนในเรื่องของการบินโดรน และ การเขียนโปรแกรมควบคุมโดรน ให้กับน้องๆจากโรงเรียน SM Sains Kepala Batas School หนึ่งใน 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 4-7 .. 2561 ที่ผ่านมา

คุณครูปิตุพงศ์ ฤทธิ์หมุน ครูผู้ควบคุมและครูประจำชมรม ได้เล่าให้ทีมงานฟังว่า งานนี้ทางโรงเรียนหอวังได้เปิดโอกาสให้เด็กๆจากชมรมแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ซึ่งประกอบด้วย นายทัพพ์ กลิ่นหอม ม.4 เด็กชายพรเทพ สิริมานะเจริญชัย ม.4 เด็กชายณพวัฒน์ มูลมิ่ง ม.3 และเด็กชายณณณ สินธวาลัย ม.3 โดยทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ถ่ายทอดและสาธิตการบินโดรนให้กับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียน SM Sains Kepala Batas จำนวนกว่า 80 คน โดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดการฝึกอบรม

คุณครูปิตุพงศ์ยังเล่าให้ฟังอีกว่า เนื้อหาที่เด็กๆได้เตรียมไปสอนส่วนมากจะใช้ความรู้ที่ได้รับจาการอบรมในหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ที่ จิสด้า อาทิเช่น หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับโดรน ข้อความรู้ก่อนการบินโดรน และการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนขั้นพื้นฐาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการสอนการสาธิตการบินโดรนรุ่น Phanthom ภายใต้การควบคุมของคุณครูปิตุพงศ์ ฤทธิ์หมุน และคุณครูภคนันท์ ศิริลือสาย โดยทุกคนมีทักษะในการควบคุมการบินโดรนและเป็นนักบินโดรนประจำชมรมฯอยู่แล้ว

การอบรมดังกล่าวนอกจากจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และยังได้รับความสนใจจากนักเรียนมาเลเซียเป็นอย่างมาก จนเกิดเป็นภาพของการถ่ายทอดประสบการณ์จากเพื่อนสู่เพื่อนแทนที่จะเป็นแค่การฝึกอบรม จะเห็นว่า “โดรน” นอกจากจะเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันแล้ว ยังช่วยเป็นเครื่องมือสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กไทยกับเด็กมาเลเซียได้เป็นอย่างดี และเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะอื่นๆให้กับน้องๆอีกด้วย อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทางจิสด้าต้องขอชื่นชมความสำเร็จที่เกิดจากความสามารถของน้องๆและอาจารย์จากชมรม Drone Production แห่งโรงเรียนหอวังในครั้งนี้ด้วยครับ

รับชมคลิปประมวลภาพการเดินทางของน้องๆ

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN