ความฝันที่จะสัมผัสสภาวะไร้น้ำหนัก

ESA องค์การอวกาศยุโรปได้มอบโอกาสให้แก่เด็กพิการในการสัมผัสประสบการณ์สภาวะไร้น้ำหนักบนเครื่องบิน กิจกรรมครั้งนี้มีเด็กทั้งหมด 8 คนจากองค์การอวกาศยุโรป 5 ประเทศสมาชิก คือสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมณี เบลเยี่ยม และอิตาลี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ the Kid’s Weightless Dreams campaign จัดโดย Novespace และ Reves de Gosse ณ ประเทศ ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เด็ก ๆ เหล่านี้จะได้สัมผัสสภาวะไร้น้ำหนักบนเครื่องบิน Airbus 310 ที่ถูกดัดแปลงให้เสมือนจริง

เด็ก ๆ ยังได้เป็นส่วนร่วมในการเดินขบวนวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจุดเทียน การผสมของเหลวลักษณะต่าง ๆ เล่นกีฬาปิงปองด้วยฟองอากาศของน้ำ และใช้ Fidget spinner เพื่อพิสูจน์ผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนัก

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ คือนักบินอวกาศขององค์การอวกาศยุโรปจาก 5 ประเทศสมาชิกที่มาเข้าร่วม ได้แก่ Tim Peake จากสหรัฐอเมริกา, Frank De Winne จากเบลเยี่ยม, Maurizio Cheli จากอิตาลี, Thomas Reiter จากเยอรมณี, Claudie Haignere จากฝรั่งเศส และ Jean-Francois Clervoy จากฝรั่งเศส ทำหน้าที่แนะนำและตอบคำถามของพวกเขา

นอกเหนือจากเหล่าเด็กพิการที่เข้าร่วมแล้วยังมีอีก 2 คน คือ Samuel Koch อดีตนักกีฬาและบุคลที่มีชื่อเสียงทางโทรทัศน์ของเยอรมณี และ Philippe Carette อาสาสมัครของ Reve de Gosse

เครื่องบินที่ปฏิบัติการตามรูปแบบพาราโบลานั้นเป็นวิธีเดียวที่จะแสดงหลักวิทยาศาสตร์และทดสอบสภาวะไร้น้ำหนักด้วยการดำเนินการของมนุษย์โดยปราศจากการฝึกอบรมและการบินไปยังสถานีอวกาศแห่งชาติ สำหรับการบินปกติจะต้องใช้เวลาฝึกอบรมสภาวะไร้น้ำหนักประมาณ 30 ครั้งต่อ 1 การบิน สองโครงการที่ถูกจัดสรรขึ้นในทุก ๆ ปี แต่ละครั้งจะจัดการบินทั้งหมด 3 รอบ โดยองค์การอวกาศยุโรปสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เรื่อง the Zero-G plane โดย Novespace
อธิบดีขององค์การอวกาศยุโรป Jan Worner เข้าร่วมการบินโครงการ the Kid’s Weightless Dreams กล่าวไว้ว่า องค์การอวกาศยุโรปรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการนี้ ยินดีที่จะให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมถึงให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และการบินอวกาศแก่เยาวชนที่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นของพวกเรา

โครงการนี้จัดโดย Reves de Gosse องค์กรที่ก่อตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี รวบรวมเด็กจากหลากหลายพื้นที่มามีส่วนร่วมในโครงการเกี่ยวกับศิลปและศาสตร์ในการบิน และในปีนี้ได้เพิ่มกิจกรรมสภาวะไร้น้ำหนักทำให้มีความพิเศษมากกว่าทุกปี

องค์การจาก 5 ประเทศที่เด็ก ๆ เหล่านี้ได้รับเลือกมา ได้แก่ Fondation Richard เมือง Lyon ประเทศฝรั่งเศส, The German Sports University เมือง Cologne ประเทศเยอรมณี, We Fly! Team เมือง Seniga ประเทศอิตาลี, Happy Days Children Charity เมือง Luton ประเทศสหรัฐอเมริกา และสุดท้าย Fondation Saint-Luc เมือง Bruxelles ประเทศเบลเยียม

ที่มาบทความ : บทความโดย. ESA องค์การอวกาศยุโรป
สืบค้นจาก : http://m.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Astronauts/Granting_weightless_wishes

Keyword ที่ใช้ : สภาวะไร้น้ำหนัก
Tag ที่ใช้ :

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN