แผนการปลูกต้นไม้ 1 พันล้านต้นต่อปีด้วยโดรน

บริษัท วิศวกรรมในสหราชอาณาจักรอังกฤษต้องการเปลี่ยนโลกโดยปลูกต้นไม้ 1 พันล้านต้นต่อปีโดยใช้โดรน

ทีมBioCarbon Engineering ได้พัฒนาระบบทดลองในการใช้โดรนเพื่อปลูกต้นไม้หลายพันต้นต่อวันในพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกทำลาย วิศวกรรมทางอากาศมีราคาถูกกว่าและเร็วกว่าการปลูกต้นไม้ด้วยมือมนุษย์และช่วยให้นักอนุรักษ์สามารถต่อต้านการทำลายต้นไม้เพื่อการอุตสาหกรรมรมได้  BioCarbon มั่นใจในการปลูกต้นไม้โดยโดรน และบริษัทคาดหวังที่จะปลูกต้นไม้ 1 พันล้านต้นต่อปี

UAE Drones for Good England from zee on Vimeo.

จงเติบโต จงเติบโต

มีเทคนิคมากมายในการปลูกต้นไม้ แต่มีสองวิธีที่เป็นที่นิยม คือการปลูกด้วยมือและการกระจายเมล็ดแห้งจากอากาศ การปลูกด้วยมือทำให้เกิดผลผลิตที่ดี แต่เป็นการสิ้นเปลืองแรงงานและเวลา การกระจายเมล็ดแห้งทางอากาศในจำนวนที่มากมีอัตราการรอดและเติบโตต่ำ ดังนั้นกลยุทธ์การปลูกต้นไม้ BioCarbon เป็นวิธีที่สมดุลระหว่างสองวิธีนี้

โดยเทคนิคนี้ประกอบด้วยสองขั้นตอนหลักๆคือการลาดตระเวนเพื่อตรวจสอบพื้นที่และการเริ่มปลูก เริ่มแรกโดรนที่มีเทคโนโลยีแผนที่ติดตั้งอยู่บินผ่านพื้นที่ที่เลือกไว้เพื่อสร้างแผนที่พื้นที่การเกษตรและสวน 3 มิติที่ต้องการต้นไม้เพิ่ม จากนั้นโดรนเพาะปลูกจะถูกส่งออกไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปลูกเมล็ดพันธุ์จำนวนมาก

โดรนเพาะปลูกจะทำงานตามเส้นทางที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและใช้แรงดันอากาศที่มีเพื่อดันเมล็ดต้นกล้าลงไปในดินที่กำหนดไว้จากความสูงประมาณ 6 ถึง 9 ฟุต เมล็ดต้นกล้าจะถูกห่อไว้ใน hydrogel ที่อุดมด้วยสารอาหารซึ่งจะให้อาหารแก่ต้นอ่อน หลังจากทำการปลูกแล้วโดรนแผนที่ชุดเดิมจะกลับไปยังพื้นที่ที่ทำการปลูกไว้เพื่อประเมินผลความคืบหน้า

เราหาเงินได้อย่างไร

BioCarbon กล่าวว่าระบบต้นแบบสามารถปลูกต้นไม้ได้กว่าหมื่นต้นแต่ละวันซึ่งช่วยระดมทุนกว่า 21,000 เหรียญในปีที่ผ่านมาจาก Skoll Center สำหรับ Social Entrepreneurship พวกเขาคาดว่าจะมีระบบเต็มรูปแบบและทำงานได้ภายในสิ้นปี

จากการวิจัยล่าสุดจาก 34 ประเทศทั่วโลก อัตราการตัดไม้ทำลายป่าได้เพิ่มขึ้น 62 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างทศวรรษที่ 1990 และ 2000 เพื่อประโยชน์ของโลกของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้วิธีการปลูกต้นไม้ทดแทนทางอากาศเหล่านี้จะสามารถใช้งานได้โดยเร็ววัน


ที่มาบทความ : Carl Engelking, Discovermagazine บันทึก : เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2558
สืบค้นจาก : http://blogs.discovermagazine.com/drone360/2015/04/07/plant-1-billion-trees-with-drones/#.W3eo2877TDc

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN