Sentinel-2 – มากกว่าที่ตาเห็น

ยินดีต้อนรับสู่ ArcGIS Living Atlas of the World ทุก ๆ วันเราใช้ภาพในการชี้นำ และการสังเกตการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวเรา ในหลาย ๆ ครั้ง เรายึดเอาสิ่งที่เห็นเป็นหลักว่า สิ่งต่าง ๆ นั้นเป็นอย่างที่เราคิดว่ามันควรเป็น บางครั้งเราวิเคราะห์และตรวจสอบสิ่งที่อาจจะไม่คุ้นชิน  หรือ ในบางครั้งการเปลี่ยนมุมมองใหม่ อาจจะทำให้เราเข้าใจอะไรเพิ่มเติมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เมื่อเราพยายามทำความเข้าใจโลกของเรามากขึ้นโดยมองภาพและวิเคราะห์ในมุมที่กว้างขึ้น อีเอสอาร์ไอกำลังปล่อยภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 ให้ผู้ใช้บริการ อีเอสอาร์ไอ ผู้ใช้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการทางการเกษตร การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงหน้าดิน การสำรวจแหล่งพลังงาน การวางแผนรับมือและบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ รวมไปถึงผู้รับผิดชอบในด้านอื่นๆ ต่างก็มีเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังในการทำงาน

ในขณะนี้ดาวเทียม Sentinel-2 กลายเป็นส่วนหนึ่งของ ArcGIS Living Atlas of the World ซึ่งเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสำคัญทางภูมิศาสตร์ทั่วโลก บริการทดลองใช้จาก Sentinel-2 ของอีเอสอาร์ไอ สนับสนุนโดย ArcGIS Image Server ซึ่งจะมีการอัพเดตภาพ Sentinel-2 รายวัน มีการเก็บย้อนหลัง 14 เดือน และ มีข้อมูลทั้งหมด 13 ชุด การวิเคราะห์ภาพสามารถใช้เพื่อสร้างดัชนีที่แสดงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น คุณภาพผลิตผลทางการเกษตรหรือความชื้นในดินตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ

ตัวอย่างที่น่าสนใจและกรณีการนำไปใช้

Sentinel-2 แสดงภาพคุณภาพแปลงเกษตรและปริมาณน้ำเพื่อตรวจสอบและบริหารจัดการเกษตรกรรมบนโลก

ภาพตัวอย่างแสดง แปลงการเกษตรต่างๆจากชุดข้อมูลที่ได้จาก Sentinel-2 : ภาพสีธรรมชาติ (ซ้าย) แสดงคลื่นแสงที่ดวงตาของเราสามารถรับรู้ได้โดยธรรมชาติ, คลื่นช่วงสั้นอินฟาเรดของพืชพรรณ (กลาง) แสดงพืชพรรณที่แข็งแรงที่สุดเป็นสีเขียวสว่างและ ดัชนีความชื้นของน้ำ (ขวา ) แสดงระดับความชื้นสูงที่สุดเป็นสีฟ้า

 

สัญญานความร้อนใช้ในการระบุการเผาไหม้ของน้ำมันและบ่อก๊าซธรรมชาติและจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ภาพตัวอย่างแสดงบ่อน้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติในตะวันออกกลาง :ภาพสีธรรมชาติ (ซ้าย) แสดงคลื่นแสงที่ดวงตาของเราสามารถรับรู้ได้โดยธรรมชาติและคลื่นช่วงสั้นอินฟาเรด (ขวา) แสดงภาพที่ทำให้คุณสามารถมองเห็นการเผาไหม้ของบ่อน้ำมันได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในภาพสีธรรมชาติ

 

สัญญานความร้อน และความสามารถในการมองเห็นผ่านควัน สามารถใช้ในการจัดการไฟป่า

ภาพตัวอย่างแสดงถึงไฟป่าที่รัฐโอคลาโฮมาจากชุดข้อมูลของ Sentinel-2 : ภาพสีธรรมชาติ (ซ้าย) แสดงคลื่นแสงที่ดวงตาของเราสามารถรับรู้ได้โดยธรรมชาติ คลื่นช่วงสั้นอินฟาเรดและคลื่นใกล้อินฟาเรดแสดงจุดที่เผาไหม้ของไฟป่าและแสดงบริเวณที่ไฟเผาไปแล้ว และบริเวณที่กว้างกว่าของคลื่นสั้นอินฟาเรด (ขวา) แสดงให้เห็นถึงจุดที่ตรวจพบความร้อนมากกว่า

Sentinel-2 ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้และยังมีข้อมูลอีกมากมายรอการสำรวจ คุณสามารถสำรวจทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมนี้กับ อีเอสอาร์ไอ และพบความลับของโลกอีกมาก ใน Living Atlas คุณจะพบภาพจาก Sentinel-2 รวมทั้งการวิเคราะห์   และ ตัวอย่างแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการย่อยเหล่านี้ใน Sentinel Explorer App นอกจากนี้ให้ดูที่ชั้นข้อมูลพร้อมใช้งานเพิ่มเติมใน ArcGIS Sentinel Imagery

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sentinel-2

Sentinel-2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Copernicus  ซึ่งเป็นโครงการสังเกตการณ์โลก (Earth Observation Program) ที่ใหญ่ที่สุด กำกับโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (EC: European Commission) ร่วมกับ คณะองค์การอวกาศยุโรป (ESA: European Space Agency) โครงการนี้ให้ข้อมูลหลากหลายครอบคลุมคลื่น 13 ย่านที่มองเห็นได้, คลื่นใกล้อินฟราเรดและคลื่นรังสีอินฟราเรดช่วงคลื่นสั้น โดยมีค่าความละเอียดภาพเชิงพื้นที่ตั้งแต่ 10 เมตรถึง 60 เมตร Sentinel-2 เก็บรวบรวมภาพอย่างต่อเนื่องจากดาวเทียมสังเกตการณ์โลกสองดวงซึ่งสามารถส่งข้อมูลภาพไปยังสถานีฐานที่ตั้งบนโลกทุก 5-7 วัน

การขยายการบริการภาพ Sentinel-2 ของ อีเอสอาร์ไอ

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการจะวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงละเอียดและการพยากรณ์  สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ หรือ เข้าถึงคลังข้อมูลทั้งหมดของ ArcGIS Image Server พร้อมด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ (Raster) ทำงานบนระบบ Cloud ของ Amazon Web Service (AWS) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เพื่อการใช้งานหลากหลายรูปแบบตามที่กำหนดหรือผู้ใช้สามารถกำหนดเองจากการวิเคราะห์ โดยใช้ Sentinel 2 และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ สำหรับบริการทดลองของอีเอสอาร์ไอ ภาพ Sentinel-2 เป็นแหล่งข้อมูลภาพจาก Registry of Open Data บน AWS ซึ่งมีที่ตั้งของ Server อยู่ในแฟรงค์เฟิร์ต

การใช้งานปัจจุบันและกรณีศึกษาเพิ่มเติม

การใช้บริการภาพ Sentinel-2 ของ อีเอสอาร์ไอ สามารถช่วยให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนและเข้าใจเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น ภูเขาไฟ คิลัวเอที่ฮาวาย ความสามารถในการใช้ภาพที่ครอบคลุมภูเขาไฟร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ เช่น แบบจำลองระดับความสูงแบบดิจิทัล (DEM) จะช่วยคาดการณ์ทิศทางการไหลของธารลาวาและแจ้งเตือนล่วงหน้าแก่ผู้ที่อาจได้รับอันตราย

บริการ Sentinel-2 ยังสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงภาวะต่างๆที่นำไปสู่การเกิดไฟไหม้เช่นเหตุการณ์ไฟไหม้ Thomas Fire ในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาซึ่งเป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย Thomas Fire ขยายไปกว่า 280,000 เอเคอร์และทำให้เกิดโคลนถล่มขนาดใหญ่ ปัจจัยที่มองเห็นได้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ เช่น ช่วงเวลาของความชื้นที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นไม้เขียวขจีมากขึ้นตามด้วยสภาพอากาศที่ร้อนและแห้ง จะสามารถช่วยคาดการณ์ไฟป่าและลดผลกระทบในอนาคตได้


ที่มาบทความ : Robert Waterman, geoinformatics.com บันทึก : เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
สืบค้นจาก : http://geoinformatics.com/sentinel-2-more-than-meets-the-eye/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN