มาอวดผลงานให้ UN ตะลึงกันดีกว่า!!!

Space Generation Advisory Council (SGAC) และ จิสด้า
ชวนทุกหน่วยงานในประเทศไทยจัดกิจกรรมด้านอวกาศและดาราศาสตร์ ใ
นระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2562 ไม่ว่าจะเป็นการประกวด การแข่งขัน การประชุม การสัมมนา การเสวนา การบรรยาย หรือการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

ส่งผลงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ที่ https://www.worldspaceweek.org/
มาร่วมสร้างผลงานด้านอวกาศและดาราศาสตร์ของประเทศไทยให้ดังไกลถึง UN

อย่าลืม!! ส่งผลงานกิจกรรมด้านอวกาศฯ ที่จัดในช่วงวันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2562 เท่านั้น

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN