กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ (APRSAF Poster Contest 2022)

เปิดรับสมัครแล้ว!!!

APRSAF Poster Contest 2022
กิจกรรมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเด็กไทย อายุ 8-11 ปี ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับนานาชาติ APRSAF-28

หัวข้อสำหรับปีนี้ “Save Our Home The Earth”

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2565

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
shorturl.at/rFNP0

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN