การประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-20 ณ ประเทศเวียดนาม ในหัวข้อ “สีสัน..ฉัน..อวกาศ (Space and me)

1

การประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8 -11 ปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม  APRSAF-20 ณ ประเทศเวียดนาม ในหัวข้อ “สีสัน..ฉัน..อวกาศ (Space and me)”