ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคตะวันออก

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคตะวันออก

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

( AEROSPACE SMART SCHOOL )

 

 1. โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
 2. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
 3. โรงเรียนวัดพลา
 4. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์
 5. โรงเรียนสระแก้ว
 6. โรงเรียนวัดป่าประดู่
 7. โรงเรียนตราษตระการคุณ
 8. โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
 9. โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สระแก้ว
 10. โรงเรียนมาบตพุดพิทยาคาร

 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรม จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โทรศัพท์ 02 561 4504-5 ต่อ 421,422
 • โทรสาร: 0-2561-4503
 • อีเมล: contest@gistda.or.th