ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคกลาง

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคกลาง

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

( AEROSPACE SMART SCHOOL )

 

  1. โรงเรียนสายปัญญารังสิต
  2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการราชดำเนิน
  3. โรงเรียนโยธินบูรณะ
  4. โรงเรียนศรัทธาสมุทร
  5. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
  6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
  7. โรงเรียนหอวัง

 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ GISTDA จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ 02 561 4504-5 ต่อ 421,422
  • โทรสาร: 0-2561-4503
  • อีเมล: contest@gistda.or.th