ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคใต้

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคใต้

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

(AEROSPACE SMART SCHOOL)

 1. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2
 2. โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
 3. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 4. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ทีม 2)
 5. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 6. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ทีม 1)
 7. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
 8. โรงเรียนวรนารีเฉลิม
 9. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
 10. โรงเรียนเมืองกระบี่
 11. โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
 12. โรงเรียนพิมานวิทย์ นราธิวาส

หมายเหตุ: ในการนี้เจ้าหน้าที่  จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ให้ทราบอีกครั้ง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • โทรศัพท์: 02 561 4504-5 ต่อ 421,422
 • โทรสาร: 0-2561-4503
 • อีเมล: contest@gistda.or.th