ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคเหนือตอนบน

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคเหนือตอนบน

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

( AEROSPACE SMART SCHOOL )

 

 1. โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา
 2. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 3. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 4. โรงเรียนธรรมราชศึกษา
 5. โรงเรียนสันกำแพง
 6. โรงเรียนเถินวิทยา
 7. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 8. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 

ในการนี้เจ้าหน้าที่  จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ให้ทราบอีกครั้ง

 

 

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โทรศัพท์ 02 561 4504-5 ต่อ 421,422
 • โทรสาร: 0-2561-4503
 • อีเมล: contest@gistda.or.th