สนใจสมัครกิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOL
กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

กิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOL
เปิดรับสมัครโรงเรียนต้นแบบแล้ว วันนี้!

"กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพและความสามารถ เรียนรู้การพัฒนาและประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปถึงการพัฒนาด้านต่างๆ"

สนใจร่วมสมัคร  ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 5 ธันวาคม 2560 (สำหรับภาคกลางและตะวันตก)

                          วันนี้ – 15 ธันวาคม 2560 (สำหรับภูมิภาคอื่นๆ)

สิ่งที่โรงเรียนต้นแบบจะได้รับ

  • เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการเรียนการสอนแบบ STEM ด้าน อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน
  • ได้รับสนับสนุนองค์ความรู้และสื่อการสอนจาก GISTDA และเครือข่าย
  • ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงลึกจากวิทยากรเฉพาะด้าน
  • เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • โทรศัพท์ 02 561 4504-5 ต่อ 421,422

  • โทรสาร: 0-2561-4503

  • อีเมล: contest@gistda.or.th

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี