กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ "ระดับเยาวชน"สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมล่าสุด

โรงเรียนสระแก้ว เตรียมพร้อม คุณครู สู่การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนสระะแก้ว จ.สระแก้ว หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเครื่องบังคับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ให้กับคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนยุคใหม่ ที่เน้นเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ...
Read More

“เด็กไทย” หอวัง สอนเด็กมาเล บินโดรน

คณะนักเรียนและอาจารย์จาก ชมรม Drone Production โรงเรียนหอวัง หนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School ได้แสดงความสามารถในฐานะเด็กไทยคนเก่ง โดยเป็นวิทยากรสอนในเรื่องของการบินโดรน และ การเขียนโปรแกรมควบคุมโดรน ให้กับน้องๆจากโรงเรียน SM Sains Kepala Batas School หนึ่งใน ...
Read More

การอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่ภูมิสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจในการใช้อากาศยานไร้คนขับโดย มี ดร.ศุภกร ศรเพชร ผู้ช่วยผอ.ฝ่ายกิจการพิเศษเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การอบรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ จ.นครพนม เกิดความรู้ความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อากาศยานไร้คนขับและการทำแผนที่แบบภูมิสารสนเทศ ...
Read More

สำรวจป่าชุมชนด้วยโดรน ผลงานจากเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

“ผลลัพท์จากโครงการที่เราคาดหวัง คือ การใช้ป่าเครื่องมือเสริมสร้างความมีจิตอาสา ปลูกจิตสำนึกทำให้เด็กๆ รักชุมชน เกิดความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่น” เป็นคำพูดที่ทำให้เข้าใจถึงหัวใจของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม ของคุณครูเพ็ญศรี ใจกล้า โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ผู้บุกเบิกโครงการสำรวจป่าชุมชนโคกหนองคอง จ.มหาสารคาม มาแล้วหลายรุ่น จนทุกวันนี้เริ่มเห็นผลลัพท์ของโครงการที่เป็นรูปธรรมในแววตาของนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์จากโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ครูเพ็ญศรีได้เล่าให้ทีมงานฟังถึงกระบวนการที่ได้มอบหมายให้นักเรียนลงพื้นที่เก็บข้อมูลต้นไม้ของป่าชุมชนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ที่มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตรหรือเทียบเท่าประมาณ 280 สนามฟุตบอลขนาดมาตราฐาน ...
Read More

Loading...