ความรู้ภูมิสารสนเทศ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ความหมายของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หมายถึง การบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remote Sensin ...
อ่านเพิ่มเติม

องค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

องค์ประกอบของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วยเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้จากระยะไ ...
อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

แผนที่ลักษณะภูมิสารสนเทศ

สรุปแผนที่และเส้นโครงแผนที่

เส้นโครงแผนที่ เส้นโครงแผนที่และระบบพิกัดในการทำแผนที่มีความสำคัญต่อการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกที่ถ่ายท ...
อ่านเพิ่มเติม

การทำแผนที่ : การแสดงข้อมูลประกอบแผนที่

ชื่อทางภูมิศาสตร์ (Geographic name) ที่ปรากฏในเนื้อหาแผนที่บางชนิด เช่น แผนที่ภูมิประเทศมีรายละเอียด ...
อ่านเพิ่มเติม

การทำแผนที่ : ความสำคัญของการออกแบบแผนที่

การทำแผนที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ แม้ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ช่วยให้ก ...
อ่านเพิ่มเติม

การทำแผนที่ : การออกแบบแผนที่

การออกแบบแผนที่ เริ่มจากการกำหนดขนาดแผนที่แล้ววางองค์ประกอบของแผนที่คล้ายกับการวางแบบจัดหน้าของนักหน ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
อ่านทั้งหมด

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ความผิดพลาดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Error in GIS)

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนในกระบวนการสร้างและใช้ข้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ : ฟังก์ชันของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาตั้งแต่ระดับง่ายไปถึงยาก ซึ่งโดยทั่วไปเป็นการแสดงผลระหว่ ...
อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ : ลักษณะทั่วไปของข้อมูลเชิงพื้นที่

การประกอบแบบจำลองเชิงพื้นที่ เป็นการสร้างสิ่งที่ใช้เป็นตัวแทนปรากฏการณ์ที่เราสนใจ ซึ่งวิธีการที่จะช่ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูล (Data) : กิจกรรมที่นำไปสู่ความเป็นมาตรฐาน (Standardization activities)

1. ความพยายามในการพัฒนามาตรฐาน (Standardization efforts) ในขณะที่แหล่งที่มาและปริมาณของข้อมูลเชิงตัว ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
อ่านทั้งหมด

ระบบกำหนดตําแหน่งโลก (GPS)

ไม่พบเรื่อง
อ่านทั้งหมด

การรับรูปจากระยะไกล (RS)

ไม่พบเรื่อง
อ่านทั้งหมด

คำศัทพ์ภูมิศาสตร์

ดูคำศัพท์ทั้งหมด

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้