Thailand from Thaichote

บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต รายละเอียดภาพ 2 เมตร บึงละหาน เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเ ...
อ่านเพิ่มเติม

ภูด่านอีป้อง จังหวัดชัยภูมิ (Phu Dan I Pong)

ภูด่านอีป้อง เป็นภูเขาท่ามกลางที่ราบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วางตัวอยู่ทางทิศใต้ของภูกระดึง และอยู่ทา ...
อ่านเพิ่มเติม

น้ำครก จังหวัดน่าน (Oxbow Lake)

ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ครอบคลุมพื้นที่บริเวณแม่น้ำน่านที่ อ.สา จ.น่าน แม่น้ำน่านไหลจากเหนือล ...
อ่านเพิ่มเติม

ช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ (Chong Sam Mo)

ทิวเขาบางทิวมีรอยขาดจากกันเป็นช่วง เป็นลักษณะธรณีสัณฐานที่น่าสนใจ เพราะบริเวณเช่นนี้มักใช้เป็นเส้นทา ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้