Thailand from Thaichote

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

ทะเลสาบ หรือบางทีเรียกว่า “บึง” เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ล้อมรอบด้วยผืนดิน โดยทั่วไปทะเลสาบจะ มีน้ำจื ...

หมู่เกาะอาดัง-ราวี จังหวัดสตูล

หมู่เกาะอาดัง-ราวี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานธรณีสตูลด้านทิศตะวันตกสุด กลางทะเลอันดามัน อยู่ห่างจ ...

เขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบศีรีขันธ์

เขาสามร้อยยอด เป็นทิวเขาหินปูนเป็นวางตัวยาวในแนวเหนือ-ใต้ ตามแนวชายฝั่งทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นเข ...

บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต รายละเอียดภาพ 2 เมตร บึงละหาน เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเ ...

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN