ท่าเรือ Zeebrugge ใน Belgium

หากมองจากมุมสูงลงไปที่ชายฝั่งทะเลระหว่างยุโรปและประเทศอังกฤษ ตามภาพที่นักบินอวกาศหนึ่งในสมาชิก The E ...
อ่านเพิ่มเติม

Art of Earth : Brandberg Massif, Namibia

Brandberg Massif เทือกเขา Brandberg รูปโดมเกิดจากหินแกรนิตแทรกตัวสูงขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ 250 ตารางไม ...
อ่านเพิ่มเติม

Art of Earth : Haut Atlas Mountain

Atlas Mountains คือแนวเทือกขาสลับซับซ้อนที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีความยาวโ ...
อ่านเพิ่มเติม

Art of Earth : Banks Peninsula

Banks Peninsula การแสดงภาพจากมุมสูงของคาบสมุทรแบงค์ ในประเทศนิวซีแลนด์ ได้จากการถ่ายภาพของดาวเทียมแล ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้