ท่าเรือ Zeebrugge ใน Belgium

หากมองจากมุมสูงลงไปที่ชายฝั่งทะเลระหว่างยุโรปและประเทศอังกฤษ ตามภาพที่นักบินอวกาศหนึ่งในสมาชิก The Expedition 51 crew ได้บันทึกไว้เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นภาพของเมืองเล็ก ๆ ชื่อ Zeebrugge ในประเทศเบลเยียมและท่าเรือ ซึ่งถือเป็นท่าเรือที่ทันสมัยที่สุดในยุโรป เมืองนี้มีพลเมืองเพียงแค่ 4,000 คนเท่านั้น แต่ใช้กำลังคนมากถึง 11,000 คนในการดำเนินงานในการสร้างท่าเรือ แรงงานที่ได้มาส่วนมากมาจากเมืองในระแวกใกล้เคียงทั้งหลาย เช่น Knokke-Heist, Heist-aan-Zee และ Blankenberge

Zeebrugge เป็นเมืองชั้นสูงเมืองหนึ่ง มีท่าเรือสำหรับการนำเข้าและส่งออกยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่สามารถทำมูลค่าได้มากถึง 1.6 ล้าน ในปีพ.ศ. 2553 Zeebrugge ยังเป็นสถานีปลายทางทรัพยากรน้ำมันธรรมชาติ (LNG) ที่คอยรับน้ำมันผ่านท่อใต้ทะเลจากทะเลตอนเหนือ

ท่าเรือ Zeebrugge คอยอำนวยความสะดวกให้แก่เหล่าเรือขนส่งขนาดใหญ่ ดังนั้นท่าเรือนี้จึงเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ หน้าที่สำคัญของท่าเรือ คือ การขนส่งแบบ RoRo (roll-on roll-off) เป็นการขนส่งยานพาหนะหรือสินค้า โดยนำมาวางบนล้อเลื่อนเพื่อขนขึ้นเรือ (Roll-on) และลงเรือ (Roll-off) ระหว่างเมืองต่าง ๆ ในทุก ๆ ทวีป, ราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (Great Britain), สแกนดิเนเวีย และยุโรปใต้ ท่าเรือสามารถรองรับตู้สินค้าขนาดมาตรฐานกว่า 2.5 ล้านตู้ (TEUs) และ สินค้าที่ถูกบรรทุกได้อีก 50 ล้านตันต่อปี

ในสหราชอณาจักร ยังมีเมืองใกล้ชายฝั่งที่ทำหน้าที่เป็นท่าเรือสำหรับเรือบรรทุกผู้โดยสารข้ามฝาก ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายที่สนใจล่องเรือสำราญ เฉกเช่นเดียวกับชายหาดที่ถูกพัฒนาขึ้นทางตอนเหนือของท่าเรือใน Albertstrand

ท่าเรือ Zeebrugge นอกจากเป็นท่าเรือขนส่งที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ยังเป็นท่าเรือประมงที่สำคัญที่สุดของเบลเยียมและตลาดขายส่งปลาก็เป็นหนึ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย

เมื่อหลายร้อยปีก่อน ชะวากทะเล (บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้างจนมีลักษณะคล้ายอ่าว) ได้ขยายตัวเข้าฝั่งตัวหมู่บ้านในเขตเทศบาล ที่เป็นท่าเรือมานานหลายศตวรรษ เมื่อปากอ่าวนี้ผุดขึ้น ท่าเรือ Zeebrugge กลายเป็นท่าเรือที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ของ Bruges (อยู่บริเวณด้านล่างขวาของภาพ) ซึ่งยังคงเชื่อมต่อกันโดยคลองที่ยาวเป็นทางตรง

ที่มาบทความ : Justin Wilkinson, มหาวิทยาลัยเท็กซัส      บันทึก : เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สืบค้นจาก : https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=90780&eocn=home&eoci=iotd_previous

Keyword ที่ใช้ : Zeebrugge
Tag ที่ใช้ : ภาพถ่ายจากนอกโลก

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้