บทความนักวิชาการ

GIS

Arcmap – Point To Line

Feature พื้นฐานในงานทางด้าน GIS ประกอบไป จุด (Point) เส้น (Line) และพื้นที่รูปปิด (Polygon) การมี Fe ...
อ่านเพิ่มเติม

Story map

ตัวอย่าง Story map ที่ใช้แผนที่ในการเล่าเรื่องราว Flood Management แปลงศัพท์เทคนิคให้เป็นภาษาพูดที่ค ...
อ่านเพิ่มเติม

พื้นหลักฐาน WGS84

World Geodetic System 1984 WGS84 เป็นพื้นหลักฐานที่มีจุดศูนย์กำเนิดอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลสารของโลก ( ...
อ่านเพิ่มเติม

Select by Attribute ด้วยคำสั่ง MOD

ในการแสดงผมค่าเส้นชั้นความสูง (Contour) บางครั้งก็จำเป็นต้องมีการ query เฉพาะค่าเส้นที่เราต้องการอย่ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
อ่านทั้งหมด

GNSS

การนำเข้าค่าพิกัดสู่เครื่อง GPS

การนำเข้าค่าพิกัดสู่เครื่อง GPS  ครั้งนี้จะอธิบายการนำเข้าจาก 2 โปรแกรม ได้แก่ DNR Garmin และ Quantu ...
อ่านเพิ่มเติม

พื้นหลักฐาน WGS84

World Geodetic System 1984 WGS84 เป็นพื้นหลักฐานที่มีจุดศูนย์กำเนิดอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลสารของโลก ( ...
อ่านเพิ่มเติม

ระบบระบุพิกัดภายในอาคารเพื่อนสนิทของ GNSS ในอนาคต

ปัจจุบันเรามีระบบระบุพิกัดจากดาวเทียมนำร่องทั่วโลก (Global Navigation Satellites System: GNSS)  4 ระ ...
อ่านเพิ่มเติม

โพสต์นี้ผมต้องการแสดงวิธีการจำ การแปลงพิกัดระหว่าง MGRS เป็น UTM หรือ UTM เป็น MGRS ในแบบวิธีของผมนะครับ ซึ่งผมอาจจะอธิบายอาจจะไม่ได้ละเอียดตั้งแต่ต้น ที่มาหลายๆ อย่างอย่างเช่นพวกค่ากริดโซน ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้ว   สมมติเราได้ค่า MGRS มาค่านึงเช่น  47PML370329 ก่อนอื่นต้องแยกตัวเลขที่ประกอบเป็นชุดนี้ก่อน แยกได้เป็น   47 P M L 370 329 เอาเป็นว่าผมไม่อธิบายที่มา ของ ตัวเลข 47 P ว่ามายังไงนะครับ ผมอยากเน้นเรื่องการแปลงค่าพิกัดทางทหาร MGRS เป็นพิกัดแบบ UTM มากกว่า ตัวที่เราสนใจ คือค่า ML370329 โดยถ้าตัวเลขที่ตามมามีผลต่อเรื่องความแม่นยำเชิงตำแหน่ง …..ถ้าระบุ 47P  เราก็จะรู้ว่า ความแม่นยำอยู่ในช่วง 6 องศา x 8 องศา    (longitude 96-102 ตะวันออก และ latitude 8-16 เหนือ) 47PML  เราก็จะรู้ว่า ความแม่นยำอยู่ในช่วงจัตุรัสแสนเมตร หรือ 100 กิโลเมตร 47PML3 3  เราก็จะรู้ว่า ความแม่นยำอยู่ในช่วงจัตุรัสหมื่นเมตร หรือ 10 กิโลเมตร 47PML37 32 เราก็จะรู้ว่า ความแม่นยำอยู่ในช่วงจัตุรัสพันเมตร หรือ 1 กิโลเมตร 47PML370329 เราก็จะรู้ว่า ความแม่นยำอยู่ในช่วงจัตุรัส 100 เมตร ถ้าอยากจะให้เราถึงระดับ 10 เมตรต้องทำไง ก็เพิ่มตัวเลขเข้าไปอีกหลักนึง คือ 47PML3705 3295 เราก็จะรู้ว่า ความแม่นยำอยู่ในช่วงจัตุรัส 10 เมตร ถ้าอยากให้รู้ถึงระดับ 1 เมตรก็เพิ่มอีก 1 หลัก เป็น 47PML 37056 32957   นอกเรื่องไปแล้ว ย้อนกลับมาถึง ML370329 ต่อ เราจะหาค่า ML ยังไงถ้าไม่ต้องใช้ Software และ เปิดตาราง ผมใช้วิธีการจำแบบมีหลักการ ดังนี้ ML  ให้แยกเป็น M และ L นะครับ M ตัวแรก คือ ในจัตุรัสแสนเมตร ทุกๆ 3 โซนตัวอักษรจะซ้ำกัน และตัวอักษณที่ใช้จะใช้ตั้งแต่ A-Z ยกเว้น  I และ O จะมีตัวอักษรให้ใช้ 24 ตัว เท่ากับโซนละ 8 ตัว 2016-03-11_16-07-03   ดังรูปนะครับดังนั้น ค่าพิกัด UTM เมื่อเทียบกับ ตัว M เท่ากับเท่าไหร่ (ค่าในแนวทางตะวันออก-ตะวันออก) ให้เอา โซน 47 หารด้วย 3 นะครับ เหลือเศษ 2 ก็นับไป โดย ตัว A จะเริ่มจาก 100,000 กว่าๆ ของโซน 46 นับไปเรื่อย B คือ 200,000 กว่า นับไปเรื่อยจนตกที่ H 800,000 กว่า ก็เริ่มนับตัวเลขใหม่เป็น I ไม่ใช้ตัดไป เริ่มที่ J 100,000 K 200,000 จนถึง M คือ 400,000 ตอนนี้เราก็ได้ตัวเลขมาแล้ว 1 ตัว  M คือ 4 นำมาแทนในค่า MGRS   47PML370329   >    UTM 47P  4370XX  L329XX   ต่อมาตัวที่ต้องหาต่อคือ L (ค่าแนวเหนือ-ใต้) โดย ตัวอักษรที่นำมาใช้คือ A-V ยกเว้น I กับ O ทำให้มีอักษรใช้ 20 ตัว ดังนั้นจะมีตัวอักษรซ้ำทุกๆ ช่วง 2,000,000 เมตร 2016-03-11_17-12-27 จริงๆ แล้ว มีตารางที่เป็นแบบเต็มนะครับแต่ผมไม่ใส่มาทั้งหมด อยากให้ใช้ดูประกอบวิธีการจำเท่านั้น วิธีการหาค่า L นะครับ  ให้ดูตัวเลขโซนนะครับ โดยเริ่มจากเส้นศูนย์สูตรเป็น 0 เมตร นะครับ ถ้าโซนเลขคี่ตัวอักษรจะเริ่มจาก A ขึ้นไปจนถึง V แต่ถ้าเป็นโซนเลขคู่ตัวอักษรจะเริ่มจาก F ขึ้นไป ของเรา 47 เป็นเลขคี่แสดงว่าเริ่มนับตั้วแต่ A ขึ้นไป แสดงว่า A อยู่ในช่วง 0-100,000 เมตร B = 100,000 – 200,000   L ก็จะตกในช่วง 1,000,000 – 1,100,000 (ผมจะใช้วิธีการนับนิ้ว A เท่ากับ 1 , B = 2 …จนถึง L = 11 เสร็จแล้วนำมา ลบ 1 เหลือ 10 ก็คือ 1,000,000 กว่าๆ ไม่ถึง 1,100,000 ตอนนี้เราก็ได้ตัวเลขทั้งหมดแล้วคือ MGRS   47PML370329   >>     UTM 47P  4370XX  10329XX      ส่วนตัวเลขสองตัวสุดท้ายจะใช้ค่ากึ่งกลางของกริดแทนคือ 50 จะได้เป็น UTM 47P  437050  1032950 ซึ่งผมลองดูใน app ดูก็ใช้จุดกึ่งกลาง คือ UTM 47P  437050  1032950 ปล. เฉพาะซีกโลกเหนือนะครับ ที่มา : geo2ass.wordpress.com

ย้อนกลับไปที่ Standard version 1990 ที่วางแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่งสำหรับการทำแผนที่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
อ่านทั้งหมด

Remote Sensing

3D สร้างจากรูปภาพได้อย่างไร ? (ตอนที่ 3: การถ่ายภาพ)

กระบวนการแรกของการสร้าง 3D จากรูปภาพ คือ การถ่ายภาพ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ คือ กล้อง Digital และอาจจะมีอุป ...
อ่านเพิ่มเติม

การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เริ่มแรกเป็นการใช้แปลตีความด้วยสายตาข ...
อ่านเพิ่มเติม

พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม-วัตถุเป้าหมาย

ในการวิเคราะห์ภาพถ่ายเรดาร์แล้วนอกจากพารามิเตอร์ของระบบแล้ว พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมมีความจำเป็นอย ...
อ่านเพิ่มเติม

พารามิเตอร์ของระบบเรดาร์

1. สมการเรดาร์ (RADAR equation) PR = พลังงานทั้งหมดที่รับ (Total power received) PT = พลังงานที่ส่งอ ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
อ่านทั้งหมด

Google Earth

การแก้ปัญหาฟอนต์ภาษาไทยจาก ArcMap บน Google Earth

การนำข้อมูลภูมิสารสนเทศขึ้นไปแสดงบน Google Earth ไม่ใช่เรื่องยาก มีหลายโปรแกรมที่สามารถที่จะ Export ...
อ่านเพิ่มเติม

การส่งออกข้อมูลเส้นทาง (Route) จาก Google Earth

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ได้เจอมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คือ ต้องการเส้นทางของถนนสายหลักจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ...
อ่านเพิ่มเติม

Star Wars in Google Earth

เนื่องจากเดือนธันวาคม 2558 นี้ ภาพยนต์มหากาพย์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี Star Wars: Episode VII - The Forc ...
อ่านเพิ่มเติม
อ่านทั้งหมด

Google Maps

การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS)

การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing : RS) 1. พื้นฐานการรับรู้จากระยะไกล ความหมายของการรับรู้ระยะไกล ...
อ่านเพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 1. ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
อ่านทั้งหมด

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้