สทอภ. กับการให้บริการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลางเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกและสภาพอากาศรายชั่วโมง ตอนที่ 1

สทอภ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อความต่อเนื่องในการบริการภูมิสารสนเทศ สำหรับการประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวโลกและสภาพอากาศรายชั่วโมง โดยได้ให้บริการข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง ได้แก่กลุ่มดาวเทียม NOAA, AQUA/MODIS, TERRA/MODIS, Metop และ MTSAT ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552 และในปัจจุบันมีดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพดวงใหม่ๆ ขึ้นสู่วงโคจร สทอภ. จึงติดตั้งระบบรับสัญญาณและผลิตข้อมูลเพิ่มเติม ณ สทอภ. ศรีราชา เพื่อให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมมาตรฐานและข้อมูลแบบเพิ่มค่า (Value Added) จากดาวเทียมวงโคจรผ่านขั้วโลก (Polar Orbit) ได้แก่ดาวเทียม NOAA-18, 19, AQUA/MODIS, TERRA/MODIS, …

การติดตามการเกิดไฟป่ารายวันด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPP

เป็นระยะเวลากว่า 15 ปี ในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Terra และ Aqua ขององค์การนาซ่า ในระบบเซ็นเซอร์ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer หรือที่รู้จักกันในชื่อ MODIS ซึ่งเป็นการติดตามการเกิดจุดความร้อนบนพื้นผิวโลกแบบรายวัน แต่ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา ได้มีเครื่องมือชื่อ Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) ซึ่งติดตั้งบนดาวเทียม Suomi NPP ทำให้การติดตามสถานการณ์บนพื้นผิวโลกได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการติดตามการเกิดจุดความร้อน …

First Sentinel-2A Sample Product

หลังประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม Sentinel 2A ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 และหลังจากนั้นเพียง 4 วัน ดาวเทียม Sentinel 2A ก็ได้ส่งภาพถ่ายภาพแรกกลับมา และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา องค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency หรือ ESA) ได้เผยแพร่ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel 2A ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลมาใช้งานกันได้แล้ว โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ …

Libra Beautiful Imagery Browsing

Libra เป็นเบราว์เซอร์สำหรับแสดงข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat-8 ที่ทำให้การค้นหา ติดตาม และดาวน์โหลดข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat-8 ที่มีกว่า 275 เทราไบต์ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย ในปัจจุบัน การใช้งานเครื่องมือชิ้นนี้เป็นไปอย่างแพร่หลาย ทั้งในกลุ่ม NGOs, นักข่าว และนักวิจัย เข้าสู่ Libra browser คลิกที่นี่ ดาวเทียม Landsat Landsat เป็นซีรี่ส์ของดาวเทียมสำรวจโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา จวบจนถึงปัจจุบัน มีดาวเทียม Landsat ทั้งสิ้นจำนวน 8 …

Himawari-8 ดาวเทียมญี่ปุ่นถ่ายภาพโลกทุก 10 นาที

คุณจะมีความรู้สึกอย่างไร เมื่อมองมายังโลกจากระยะทางที่ไกลถึง 22,000 ไมล์ ซึ่งเป็นระยะเกือบ 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางโลก แน่นอนจะทำให้คุณเห็นมุมมองของโลกที่เป็นระบบขนาดใหญ่ เห็นการเคลื่อนไหวต่างๆบนพื้นโลก ด้านล่างนี้คือภาพจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา Himawari-8 ในพื้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งกำลังเกิดพายุใต้ฝุ่นจำนวน 2 ลูกคือพายุไต้ฝุ่น “จันหอม” และพายุไต้ฝุ่น “นังกา” ดูคลิปวีดีโอคลิกที่นี่ Himawari-8 คือดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุ่น เป็นดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า (geostationary weather satellite) ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยจรวดนำส่ง …