การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคใต้

กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 พิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย …

GISTDA SPACE CAMP #4

กิจกรรม GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่4 “สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต” ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผล 28 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าลงทะเบียน 6,500 …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ณ ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา

กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม         …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

                กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม         …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนบน

  กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการ คณะคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก

กำหนดการ กิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม             …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร  Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper ร่วมกันจัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ …