การคำนวณด้วยข้อมูลราสเตอร์

ในการวิเคราะห์แบบจำลองข้อมูลเชิงพื้นที่นั้น บ่อยครั้งพบว่าต้องใข้วิธีการวิเคราะห์แบบราสเตอร์ ซึ่งต้องใช้การดำเนินการทางคณิตสาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง เป้นต้น ตัวอย่างง่ายๆ ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์แบบราสเตอร์ คือ การทำ  Normalized Difference Vegetation Index: NDVI โดยการนำภาพข้อมูลภาพจากดาวเทียมช่วงคลื่น  Near Infrared และ ช่วงคลื่น Red มาดำเนินการทางคณิตศาสตร์กัน ตามสูตร NDVI  =  (NIR …

Story map

ตัวอย่าง Story map ที่ใช้แผนที่ในการเล่าเรื่องราว Flood Management แปลงศัพท์เทคนิคให้เป็นภาษาพูดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ นำข้อมูลมาแสดงให้เห็นชัดเจน http://waterresources.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6f7195861e4f4198ae34ea1730913ff6   แรงบันดาลใจและมอง GIS ในอีกมุมมองนึง จากข่าว http://www10.giscafe.com/blogs/mobilegis/2016/01/04/is-gis-really-google-maps-on-steroids/ เมื่อมีคนถามว่า What you do for a living ? แล้วคุณตอบว่า “I make maps” “I provide location …

พื้นหลักฐาน WGS84

World Geodetic System 1984 WGS84 เป็นพื้นหลักฐานที่มีจุดศูนย์กำเนิดอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลสารของโลก ( Earth’s center of mass) ใครจะรู้บ้างว่า พื้นหลักฐาน WGS84 ที่เราใช้ๆ กันอยู่นั้น ได้ถูกปรับค่ามาแล้วตั้ง 5 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มใช้งาน WGS84 Original Epoch 1984.0 Base on ITRF90 WGS84 (G730) Epoch …

Select by Attribute ด้วยคำสั่ง MOD

ในการแสดงผมค่าเส้นชั้นความสูง (Contour) บางครั้งก็จำเป็นต้องมีการ query เฉพาะค่าเส้นที่เราต้องการอย่าง เช่น ข้อมูลเส้นชั้นความสูงของเรา มีค่าช่วงห่าง 2 เมตร ซึ่งมีความละเอียดมาก เวลาเปิดจะทำให้แสดงผลช้าลง ดังรูป ซึ่งในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้งานข้อมูลละเอียดมากนัก เราก็ใช้วิธีการ เลือกมาเฉพาะ เส้นหลักๆ บางเส้นเท่านั้น อาจจะเป็น ทุกๆ ช่วง 20 เมตร เป็น เท่ากับ เส้นชั้นความสูงกรมแผนที่ทหาร ที่วาดอยู่บนระวางแผนที่ 1:50000 ซึ่งถ้าจะให่มานั่ง select …

แนะนำ App IOS – Coordinates

วันนี้มี app มานำเสนอ ถ้าใครเป็นนักภูมิศาสตร์ที่ต้องยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับค่าพิกัด บางครั้งมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ ต้องแปลงค่าเป็น UTM หรือค่าพิกัดภูมิศาสตร์เป็นแบบ องศา ลิปดา ฟิลิบดา ต้องการแปลง เป็น Decimal degree หรือบางทีอาจจะได้รับค่าพิกัดทางทหาร MGRS มา รับรองว่าปวดหัวแน่นอน ในการแปลงกลับไปกลับมา แต่ผมไปเจอ app นึงใน IOS ซึ่งผมคิดว่ามันสะดวกมากๆ เลย app นั้นชื่อ Coordinates โดยเราสามารถเลื่อนหน้าจอไปยังตำแหน่งที่เราอยู่ …

Select by Attribute ด้วยคำสั่ง LIKE

ในการ query ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรใน attribute ที่มีหลายๆ record บางครั้งก็ชวนให้ปวดหัวได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นตัวอักษรที่มีหลายๆ อักขระ แล้วเราจำไม่ได้ว่าคำเต็มมันเก็บไว้ใน attribute ว่าอะไรบ้าง ซึ่งรูปแบบคำสั่ง ที่เรามักใช้เบื้องต้นเลยคือ  “ชื่อ field” = ‘คำที่ค้น’ จากรูปสมมติถ้าผมต้องการ select HIGHWAY 1 ขึ้นมา ผมต้อง พิมพ์  “RDLNNAME” = ‘HIGHWAY 1’ ถ้าเราพิมพ์ผิดจะค้นหาไม่พบผลลัพธ์นะครับ …

เก็บตก 1 – ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data – Accuracy Requirments for Aerial Triangulation

รู้หรือไม่ Accuracy ของจุด GCP ที่จะนำมาใช้ทำ Aerial Triangulation เท่าไหร่ ? และ Accuracy ของ Block AT ที่จะมาผลิตข้อมูลภาพ เท่าไหร่ ?   Accuracy ของจุด GCP ที่นำมาใช้ทำ AT คำนวณจาก RMSEx หรือ RMSEy = 1/4 RMSEx(map) หรือ RMSEy(map)   …

ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data – มาตรฐานความถูกต้องเชิงตำแหน่งของ ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงเลข

ย้อนกลับไปที่ Standard version 1990 ที่วางแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้องเชิงตำแหน่งสำหรับการทำแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เพียงอย่างเดียว แต่ ใน version ใหม่นี้ได้ปรับปรุงในหลายส่วนเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้แทน Version 1990  เช่น ข้อมูลการทำ Aerial Triangulation and INS-bases Sensor (Inertial Navigation System-bases), Accuracy ของ Ground Control Point ที่ใช้สำหรับ การทำ …

การแปลงพิกัด MGRS เป็นพิกัด UTM แบบไม่ใช้ software และ ตาราง

โพสต์นี้ผมต้องการแสดงวิธีการจำ การแปลงพิกัดระหว่าง MGRS เป็น UTM หรือ UTM เป็น MGRS ในแบบวิธีของผมนะครับ ซึ่งผมอาจจะอธิบายอาจจะไม่ได้ละเอียดตั้งแต่ต้น ที่มาหลายๆ อย่างอย่างเช่นพวกค่ากริดโซน ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้ว   สมมติเราได้ค่า MGRS มาค่านึงเช่น  47PML370329 ก่อนอื่นต้องแยกตัวเลขที่ประกอบเป็นชุดนี้ก่อน แยกได้เป็น   47 P M L 370 329 เอาเป็นว่าผมไม่อธิบายที่มา ของ ตัวเลข …