ประมวลภาพกิจกรรม “ตะลุยดาวอังคาร”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับกิจกรรมตะลุยดาวอังคาร (Mission to Mars)  ที่จัดขึ้น  ณ Space Inspirium  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ และบันทึกเหตุการณ์ความรู้ทางอวกาศในโอกาสพิเศษที่เดือนพฤษภาคม 2559 นับได้ว่าเป็นเดือนแห่งปรากฏการณ์ของดาวอังคารเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 11 ปี นับจากปี 2548 (31 พ.ค.59) และการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงของดวงอาทิตย์ โลก และดาวอังคาร (23 พ.ค. 59)

กิจกรรมนี้มากมายด้วยความรู้จากอวกาศ โดยเฉพาะเรื่องของดาวอังคาร ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนผ่านกิจกรรมและการเล่นเกมส์ต่างๆ ที่สอดแทรกไปด้วยความรู้อย่างมากมายกับวิศวกรดาวเที่ยมของ GISTDA คุณวสันชัย วงศ์สันติวนิช (พี่วิว) โดยในกิจกรรมครั้งนี้น้องๆ ได้สร้างจิตนาการจากการทำโมเดลจำลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/spaceinspirium/

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN