กิจกรรม GISTDA for KIDS CAMP

 กิจกรรม GISTDA for KIDS CAMP “สนุกคิดส์ พิชิตอวกาศ”  กิจกรรมมในการสร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชนไทย เพื่อเปิดศักราชใหม่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศไทย ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หลักการและเหตุผล      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้เปิดแหล่งเรียนรู้ทางด้านอวกาศในนาม Space Inspirium เพื่อเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับเยาวชนไทย นับเป็นการเปิดศักราชใหม่แห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศไทย โดยจะเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายจากเดิมของ GISTDA …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคใต้

กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 08.30 – 09.00 ลงทะเบียน 09.00 – 09.15 พิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย …

GISTDA SPACE CAMP #4

กิจกรรม GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่4 “สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต” ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผล 28 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าลงทะเบียน 6,500 …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ณ ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา

กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม         …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

                กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม         …