ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคกลาง

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคกลาง กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ( AEROSPACE SMART SCHOOL )   โรงเรียนสายปัญญารังสิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการราชดำเนิน โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนหอวัง   ในการนี้เจ้าหน้าที่ GISTDA จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ให้ทราบอีกครั้ง       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02 …

AEROSPACE SMART SCHOOL

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ “ระดับเยาวชน”สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั่วประเทศ, Drone Academy Thailand และ DevDrone Mapper การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Educationสำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Educationสำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนบน การฝึกอบรม …

สนใจสมัครกิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOL
กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน

กิจกรรม AEROSPACE SMART SCHOOLเปิดรับสมัครโรงเรียนต้นแบบแล้ว วันนี้! “กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ ได้มีโอกาสเพิ่มศักยภาพและความสามารถ เรียนรู้การพัฒนาและประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เพื่อให้เกิดการต่อยอดไปถึงการพัฒนาด้านต่างๆ” สนใจร่วมสมัคร  ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 5 ธันวาคม 2560 (สำหรับภาคกลางและตะวันตก)                     …