งานแถลงข่าว “โครงงานเด็กไทย ส่งไกลสู่อวกาศ”

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซ่า (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA)แถลงข่าวผลการคัดเลือกสุดยอดไอเดียการทดลองวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย คือ “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero …