GISTDA SPACE CAMP #4

กิจกรรม GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่4 “สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต” ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผล 28 กุมภาพันธ์ 2561 ค่าลงทะเบียน 6,500 …

งานแถลงข่าว “โครงงานเด็กไทย ส่งไกลสู่อวกาศ”

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจ็กซ่า (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA)แถลงข่าวผลการคัดเลือกสุดยอดไอเดียการทดลองวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย คือ “การโค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero …