กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา

กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม         …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

                กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม         …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก

กำหนดการ กิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม             …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีโดรนในกิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนแสนสุข จ.ชลบุรี เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีโดรน ส่งเสริมให้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี แนะนำการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีใจรักด้านอากาศยานเข้าร่วมจำนวน 104 คน …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ Drone Academy Thailand เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีโดรนในกิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีโดรน ส่งเสริมให้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี แนะนำการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีใจรักด้านอากาศยานเข้าร่วมจำนวน 110 คน นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา …