ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคเหนือตอนล่าง

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน (AEROSPACE SMART SCHOOL) โรงเรียนอุดมดรุณี                         จ.สุโขทัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย      จ.พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม           จ.พิษณุโลก โรงเรียนสักงาม              …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนแสนสุข จ.ชลบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีโดรนในกิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนแสนสุข จ.ชลบุรี เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีโดรน ส่งเสริมให้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี แนะนำการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีใจรักด้านอากาศยานเข้าร่วมจำนวน 104 คน …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคเหนือตอนบน

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคเหนือตอนบน กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ( AEROSPACE SMART SCHOOL )   โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนธรรมราชศึกษา โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   ในการนี้เจ้าหน้าที่  จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ให้ทราบอีกครั้ง       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02 …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ Drone Academy Thailand เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับเทคโนโลยีโดรนในกิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีโดรน ส่งเสริมให้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี แนะนำการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน และที่สำคัญที่สุดคือการสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต โดยมีน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีใจรักด้านอากาศยานเข้าร่วมจำนวน 110 คน นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคกลาง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 และ Drone Academy Thailand ร่วมกันจัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ณ สทอภ.(บางเขน) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคตะวันออก

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ( AEROSPACE SMART SCHOOL )   โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โรงเรียนวัดพลา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนวัดป่าประดู่ โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สระแก้ว โรงเรียนมาบตพุดพิทยาคาร   ในการนี้เจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรม จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ให้ทราบอีกครั้ง       …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคกลาง

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคกลาง กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ( AEROSPACE SMART SCHOOL )   โรงเรียนสายปัญญารังสิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการราชดำเนิน โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนหอวัง   ในการนี้เจ้าหน้าที่ GISTDA จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ให้ทราบอีกครั้ง       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 02 …

เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลประกวดภาพวาดระดับนานาชาติ
หัวข้อ “United Through Space”

เมื่อวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเบงกาลุรุ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ในการประชุม Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-24) ได้มีการประกาศผลการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “United Through Space” ปรากฏว่าภาพวาดที่ได้รับรางวัล Best Poster Award เป็นผลงานของ เด็กหญิงนภัทร แตงสี อายุ …

AEROSPACE SMART SCHOOL

กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ “ระดับเยาวชน”สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั่วประเทศ, Drone Academy Thailand และ DevDrone Mapper การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Educationสำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Educationสำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนบน การฝึกอบรม …