สองเยาวชนไทยกับแรงบันดาลใจสู่อวกาศ

อวกาศ เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไป” เป็นประโยคที่วันนี้ประเทศไทยเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอวกาศมากมาย ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ

ประสบการณ์ฝึกงานที่จิสด้า

ในช่วงปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาหลายคนเริ่มเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานที่นับวันก็ยิ่งมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ความเชี่ยวชาญในสายงานที่พร่ำเรียนมาตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย จะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้นักศึกษากลายเป็นผู้เลือกเข้าสู่องค์กรที่มั่นคง เพราะฉนั้น การฝึกงานกับหน่วยงานที่ตรงกับสายงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์จริง จึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาหลายคนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฎิบัติงานจริง

บทสัมภาษณ์คนเก่งจาก “กิจกรรมประกวดภาพวาดระดับเยาวชน ประจำปี 2558”

กิจกรรมประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “Careers in Space” เพื่อหาตัวแทนของประเทศไทยที่จะเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF–22 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดและจินตนาการที่สร้างสรรค์ และรักในงานศิลปะ มีผู้ส่งภาพเข้าประกวดทั้งสิ้น 531 ภาพ และมีการตัดสินภาพ โดยรางวัลผู้ชนะเลิศได้แก่ ด.ญ.เกิดกาญจน์ กุลพัทธ์คุณานนท์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.จิราพัชร โมบขุนทด รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อภิชญา อนันตกุล ทีมงาน …