ความฝันที่จะสัมผัสสภาวะไร้น้ำหนัก

ESA องค์การอวกาศยุโรปได้มอบโอกาสให้แก่เด็กพิการในการสัมผัสประสบการณ์สภาวะไร้น้ำหนักบนเครื่องบิน กิจกรรมครั้งนี้มีเด็กทั้งหมด 8 คนจากองค์การอวกาศยุโรป 5 ประเทศสมาชิก คือสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมณี เบลเยี่ยม และอิตาลี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ the Kid’s Weightless Dreams campaign จัดโดย Novespace และ Reves de Gosse ณ ประเทศ ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม …

ดาวเทียม ขอบเขตของอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่

เทคโนโลยีในอวกาศเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (IoT) ได้อย่างไร ดาวเทียมมีหน้าที่ให้บริการด้านการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอวกาศในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก อาจส่งผลให้โลกของเราเต็มไปด้วยเครือข่ายดาวเทียมขนาดเล็ก หรือดาวเทียมนาโนที่ซึ่งลดต้นทุนทางด้านการบริการการสื่อสารแบบส่งต่อในอนาคต สิ่งต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า ประมาณปีพ.ศ. 2568 เป็นจำนวน 80 พันล้านชนิด ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ตู้แช่เย็นจนถึงสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งไปจนถึงจุดจอดรถ หรือโครงสร้างสะพานไปจนถึงชิ้นส่วนยานยนต์ องค์กรด้านการเงินในออสเตรเลีย The Clean Energy Finance Corporation (CEFC) ได้ซื้อหุ้นอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet of Things : …

ขยะอวกาศที่รอการสะสาง

ขยะอวกาศ…สิ่งที่สร้างปัญหาให้แก่โลกของเราไว้อย่างมาก ชิ้นส่วนประกอบทั้งหลายจากสิ่งก่อสร้างของสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หลุดออกมาโดยอุบัติเหตุ เช่น ถุงมืออวกาศ กล้อง และเศษชิ้นส่วนจากการปล่อยยานอวกาศ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาที่น่าหนักใจสำหรับการเดินทางด้วยยานอวกาศในอนาคตหากยังคงปล่อยไว้แบบนี้ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศยุโรป (ESOC : European Space Operations Centre) ได้เผยรูปภาพปัญหาที่น่าตกใจเพื่อกระตุ้นการแก้ปัญหาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ภาพด้านบนเป็นภาพของสิ่งของที่โคจรรอบโลกทีจุดวงโคจรต่ำ (LEO : Low Earth Orbit – คล้าย ๆ …

ปรากฏการณ์สุริยุปราคา ณ สหรัฐอเมริกา

      ภาพถ่าย ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ดวงจันทร์จะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก จึงบังแสงอาทิตย์ไว้ทำให้เกิดเงามืดบนพื้นโลกชั่วระยะเวลาหนึ่ง ผู้คนที่อยู่ในอณาเขตระยะ 70 ไมล์ (110 กิโลเมตร) มองขึ้นฟ้าด้วยความตื่นตระหนกตกใจ แสงอาทิตย์กำลังถูกบดบังด้วยวงกลมขนาดใหญ่ ทำให้ดวงอาทิตย์เหลือเพียงวงแหวานขนาดใหญ่ ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลกของนาซา บันทึกภาพเงาของดวงจันทร์ที่บดบังส่วนนึงของสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์รับรู้ระยะไกล …

หนูอวกาศ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น ได้เผยแพร่ความสำเร็จจากการทดลองที่เรียกว่า “Space mice” หรือ “หนูอวกาศ” ผ่านวารสาร the National Academy of Sciences งานดังกล่าวเป็นการทดลองผสมพันธุ์หนูด้วยสเปิร์มของหนูที่เคยถูกนำขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติและเก็บไว้เป็นเวลานาน 9 เดือนกับไข่บนโลก ลูกหนูที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการดังกล่าว ล้วนมีสุขภาพแข็งแรงดีและยังสามารถสืบพันธุ์ได้ตามปกติ ผลการทดลองครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่พิสูจน์สมมุติฐานที่ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถสืบพันธุ์ในอวกาศได้ ทั้งที่อยู่ในสภาวะความเข้มข้นรังสีสูงมากและเป็นอันตรายต่อยีนส์ การทดลองดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยยามานาชิและองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA โดยนักวิจัยได้แช่แข็งสเปิร์มของหนูและส่งขึ้นสู่โมดูลห้องทดลองของญี่ปุ่น (Kibo …

เทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดจากแดนมังกร

บทนำ ปัจจุบันการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีอวกาศมีการแข่งขันกันอย่างมากในกลุ่มประเทศมหาอำนาจที่มีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นับตั้งแต่ในช่วงยุคสงครามเย็น ประเทศกลุ่มสหภาพโซเวียต (Soviets Union) ได้ออกแบบระบบดาวเทียมระบุพิกัดระบบแรกของโลกที่มีชื่อว่าชื่อ GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistemaหรือ GLONASS ขึ้นในปี 1976, เพื่อใช้ในกิจการทางการทหารโดยเฉพาะแต่สืบเนื่องจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 1991 ทำให้ GLONASS ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทำให้พื้นที่ในการรับสัญญาณไม่สามารถครอบคลุมทั่วโลก ต่อมาในปี 1978 สหรัฐอเมริกาได้ส่งระบบดาวเทียมระบุพิกัดขึ้นสู่อวกาศเช่นกัน เพื่อการถ่วงดุลอำนาจระหว่างสหภาพโซเวียตหรือประเทศรัสเซียในปัจจุบัน เนื่องด้วยระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าในขณะนั้น ทำให้การวิจัยและพัฒนาระบบดาวเทียมนำร่องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุให้มีจำนวนดาวเทียมเพียงพอที่จะปล่อยสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกเป็นระบบแรกภายใต้ชื่อ Global Satellite System …

ดาวเทียมดวงจิ๋ว Episod#3 Cubesat ใครๆก็อยากสร้าง

ดาวเทียมดวงจิ๋ว ทราบหรือไม่ว่าใครๆก็อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาดาวเทียมชนิดนี้ เพราะความเป็นไปได้ที่จะสร้างได้สำเร็จนั้นสูง เนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ต่ำกว่าเดิม เวลาที่ใช้ในการพัฒนาน้อยกว่าเดิม และความซับซ้อนก็ไม่ได้มีมากเหมือนดาวเทียมดวงใหญ่ทั่วไป อย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้แล้วว่าคิวบ์แซทสามารถพัฒนาได้ตามความต้องการของ Mission requirements ให้มีขนาดใหญ่เล็กสามารถเลือกขนาดได้ตามยุนิตที่ต้องการ ซึ่งเมื่อยูนิตเพิ่มขึ้นมาก เช่น 6 ยูนิต คิวแซทก็จะสามารถเพิ่มอุปกรณ์การทำงานสำหรับส่วนต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเพราะมีพื้นที่วางอุปกรณ์มากขึ้นและน้ำหนักโดยรวมที่ได้รับมากขึ้นด้วย ซึ่งแน่นอนก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานบนอวกาศของคิวแซทตัวนั้นๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปด้วยเช่นกัน NASA ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทุ่มทุนให้กับเด็กนักเรียนในระดับปฐมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เด็กๆนักศึกษาเหล่านั้นสามารถสร้าง พัฒนา และปล่อยดาวเทียมดวงจิ๋วขึ้นสู่วงโครจรได้ โดยการให้ทุนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับโครงการดังกล่าว (1) รูปที่ 1 เป็นภาพของเด็กนักเรียนจาก St.Thomas More Cathedral …

การประทุของภูเขาไฟ Sourabaya อีกครั้ง จากการสำรวจโดยดาวเทียมของ NASA

การประทุของภูเขาไฟ นับว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณการเตือนให้มนุษย์ได้ทราบถึงมีการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนที่ ของบริเวณพื้นผิวโลก โดยที่ธรรมชาติเป็นผู้แสดงบทบาทให้มนุษย์ได้รับรู้  เปรียบเสมือนเป็นการเตือนอย่างมีนัยสำคัญให้มนุษย์ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้น และซึ่งผลที่จะตามมานั้นอาจจะมีการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ในอนาคต หากเกิดการประทุของภูเขาไฟในบริเวณพื้นที่ที่มีความห่างไกล  ซึ่งบริเวณไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตอย่างเช่นมนุษย์อาศัยอยู่ เช่นบริเวณทางใต้ของมหาสมุทรแอตแอนติก นับว่ายากที่จะมีการรายงานหรือแจ้งเตือนให้ทราบอย่างทันถ่วงที่  เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ของมนุษย์ หรือสิ่งมีชีวิต จึงยากที่จะมีดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ (NASA)ได้มีโครงการ NASA Earth Observatory ขึ้น  ทำให้สามารถถ่ายตรวจจับภาพการประทุของภูเขาไฟ Sourabaya ในวันที่ 24 เมษายน 2559  นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนทางธรรมชาติที่สามารถบอกแก่มนุษย์ เพื่อให้ทำการหาแนวทางแผนฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทันเวลา จากภาพแสดงให้เห็นถึงบริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมสีฟ้าสดใส …

ขยะอวกาศมัจจุราชที่ยากจะกำจัด (ตอนที่ 1)

นับตั้งแต่มนุษย์ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาดาวเทียมดวงแรกของมวลมนุษยชาติที่มีชื่อว่า “Sputnik-1” นำโดยทีมวิศวกรแห่งสหภาพโซเวียตและทะยานสู่ห่วงอวกาศในวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1957 จากอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 60 ปี ทุกประเทศล้วนตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลจากเทคโนโลยีอวกาศในทุกๆแขนง ดาวเทียมจำนวนนับหมื่นดวงถูกส่งเข้าสู่ทุกระดับชั้นของวงโคจรเพื่อปฏิบัติพันธะกิจที่แตกต่างกัน หากเราเปรียบเทียบวงโคจรของดาวเทียมเสมือนกับถนน ตัวดาวเทียมเองก็เหมือนกับยานพาหนะที่วิ่งอยู่บนถนนนั่นเอง ดังนั้นเมื่อมีจำนวนของดาวเทียมเพิ่มมากขึ้นการจราจรที่คับคั่งก็ทำให้ความเสี่ยงของการชนกันของวัตถุอวกาศ (Spacecraft collision risk) มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ในปี ค.ศ. 2013 หากผู้อ่านได้มีโอกาสชมภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ เรื่อง “Gravity-วิกฤตการณ์แรงโน้มถ่วง” แสดงในรูป 1.0 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวความน่าสะพรึงกลัวของปัญหาขยะอวกาศที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต พรรณนาถึงหมอกแห่งเศษวัสดุเล็กๆ ความเร็วสูงที่สามารถทำลายทุกๆเทคโนโลยีที่มนุษย์สั่งสมมากว่า 60 …