ภาพดลใจ

พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพหนึ่ง ที่ปรากฏในห้องโถงของหออัครศิลปิน พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพหนึ่ง ที่ปรากฏในห้องโถงของหออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ นิยมใช้เป็นมุมสำหรับถ่ายภาพ ในภาพนั้น พระองค์ประทับยืนอยู่ท่ามกลางพสกนิกร พร้อมกับอุปกรณ์ 2 สิ่งที่หลายคนคงเคยได้เห็นเป็นภาพชินตา นั่นคือ “กล้องถ่ายภาพและแผนที่” การถ่ายภาพ คือ Photography (อ่านว่า โฟโตกราฟฟี) มาจากการผสมคำกรีกสองคำ คือ คำว่า phos ซึ่งแปลว่า แสง …

Art of Earth : Brandberg Massif, Namibia

Brandberg Massif เทือกเขา Brandberg รูปโดมเกิดจากหินแกรนิตแทรกตัวสูงขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ 250 ตารางไมล์ (650 ตารางกิโลเมตร) และสูง 1.6 ไมล์ (2,573 เมตร) เหนือพื้นที่ตอนกลางของทะเลทรายนามิบ เทือกเขา Brandberg เป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตในแถบนี้ และที่ราบสูงสะวันนายังเป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจเนื่องจากพบภาพเขียนในถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบบริเวณหน้าผาสูงหินแกรนิต Brandberg Massif is a dome-shaped granite intrusion that covers 250 …

Art of Earth : Haut Atlas Mountain

Atlas Mountains คือแนวเทือกขาสลับซับซ้อนที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีความยาวโดยประมาณ 2,500 กิโลเมตร ครอบคลุมส่วนหนึ่งของประเทศแอลจีเรีย โมร็อกโก และตูนีเซีย โดยมีจุดสูงสุดอยู่ที่ Jebel Toubkal ที่ระดับ 4,167 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ทั้งนี้ Atlas Mountains ยังเป็นภูมิสัณฐานที่แบ่งพื้นที่สำคัญ 3 ส่วนออกจากกันคือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลทรายซาฮาร่า ภูมิประเทศของ Atlas Mountains ส่วนใหญ่ประกอบด้วยยอดเขาสูงและหุบเขา และปรากฎลักษณะทางธรณีวิทยาที่เด่นชัดเฉพาะพื้นที่ได้แก่ …

Art of Earth : Banks Peninsula

  Banks Peninsula การแสดงภาพจากมุมสูงของคาบสมุทรแบงค์ ในประเทศนิวซีแลนด์ ได้จากการถ่ายภาพของดาวเทียมแลนด์แซท 8 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ ภาพแสดงจากตะวันออกไปตะวันตก สำหรับความสูงใช้ขยายไปอีกสามเท่าคาบสมุทรแห่งนี้ เกิดจากยุคไมโอซีนกว่า 1.1 ล้านปี มาแล้ว คาบสมุทรแบงค์จะหันหน้าเข้าทางทิศตะวันออกของเกาะใต้ในนิวซีแลนด์ ห่างจากนครไครสเซิรช เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาะใต้ ประมาณ 80 กิโลเมตร สัณฐานทางธรณีวิทยา เกิดจากการรวมตัวของน้ำทะเล ซึ่งล้ำเข้าไปในปล่องภูเขาไฟลิตเทลทตัน ในฝั่งตะวัออก และ ภูเขาไฟ …

Art of Earth : The Prince Regent River

  The Prince Regent River  แม่น้ำพรินซ์รีเจนท์ เกิดจากการรวมตัวกันของลำน้ำสาขา 4 สาย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย มีความยาวทั้งสิ้น 106 กิโลเมตร ลักษณะของทางน้ำเป็นเส้นตรงแปลกตาเนื่องจากกายภาพการไหลของน้ำได้ตัดผ่านชั้นหินทรายและแนวรอยเลื่อยมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ที่ราบลุ่มจอร์จ ผ่านอ่าวฮันโนเวอร์ และออกสู่มหาสมุทรอินเดีย ด้วยโครงสร้างธรณีวิทยาของพื้นที่จึงทำให้เกิดลักษณะของหน้าผาสูงชันและน้ำตกที่สวยงาม ทั้งนี้ ชื่อของแม่น้ำพรินซ์รีเจนท์ ถูกตั้งขึ้นโดยนักสำรวจฟิลลิปส์ ปาร์คเกอร์ คิง (Phillip Parker King) ในปี ค.ศ. 1820 The …

เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาวป็นโครงการชล ประทานขนาดใหญ่ในภาคตะวันนออกเฉียงเหนือที่สร้างปิดลำน้ำปาว ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำชี และห้วยยางโดยก่อสร้างที่เขตติดต่อระหว่าง อ.สหัสขันธ์ อ.เมือง และอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นเขื่อนดินที่มีขนาดยาวที่สุดในประเทศคือ 7,800เมตร มีความสูงของสันเขื่อน 33 มตร เก็บกักน้ำได้ 1,430ล้านลุกบาศก์เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2506 เสร็จเรียบร้อยใน พ.ศ. 2511 เหตุที่สร้างเขื่อนเก็บกักน้ำกั้นลำปาว เนื่องจากฝนในลุ่มน้ำนี้มีน้อย แต่ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยในที่ราบลุ่มระหว่างลำปาวกับลำพานทำให้เสียหายแก่การเพาะปลูกอย่างมาก ประโชน์ที่ได้จากการสร้างเขื่อนใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูฝน 314,300 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 200,000 ไร่ รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในที่ราบลุ่มสองฝั่งลำปาวกับบางส่วนของลุ่มน้ำชีให้ลดลง

หนองทะเลสองห้อง Nong Thale Song Hong

หนองทะเลสองห้อง เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในภาพจากดาวเทียมโดยรอบหนองทะเลสองห้องเห็นเป็นเนินเขาตะปุ่มตะป่ำ และเนินเขาโดดจำนวนมาก ลักษณะเช่นนี้ส่วนมากแสดงถึงบริเวณหินปูนที่น่าสังเกตอีกอย่างคือ ในบริเวณนี้มีลำน้ำอยู่น้อยมาก ทั้งๆที่ จ.ตรังอยู่ในภาคใต้อยู่ในเขตที่ฝนชุกควรจะมีลำน้ำซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำจำนวนมาก ดังนั้นสภาพที่มีเส้นทางระบายน้ำจำนวนน้อยในเขตที่ฝนชุกจะเป็นข้อสันนิษฐานได้อีกอย่างหนึ่งว่า บริเวณนี้น่าจะเป็นหินปูน เพราะบริเวณหินปูนจะมีโพรงภายในหินซึ่งรองรับอยู่ชั้นล่างจำนวนมากเนื่องจากหินปูนถูกน้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ปนอยู่ มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆ ละลายหินปูนให้เกิดเป็นช่องโพรง ทำให้บริเวณหินปูนมีระบบการระบายน้ำใต้ดิน จึงเห็นลำน้ำที่มีจำนวนน้อยจากภาพถ่ายดาวเทียม ธรณีสัณฐานของหนองทะเลสองห้อง เกิดโพรงขนาดใหญ่หรือถ้ำขนาดใหญ่ในหินปูนซึ่งอยู่ใต้ผิวดิน เมื่อน้ำละลายหินปูนจะขยายโพรงหินให้กว้างเรื่อยๆ ทำให้เพดานโพรงหินซึ่งอยู่ใต้ผิวดินบางลงจนไม่สามารถรับน้ำหนักข้างบนไว้ได้ เพดานโพรงหินจึงยุบพังลงซึ่งเรียนว่า “หุบยุบ” หรือหลุมยุบเชื่อมต่อขนาดใหญ่สำหรับธรณีของหนองทะเลสองห้องนั้น เนื่องจากมีโพรงหินปูนขนาดใหญ่สองโพรงเรียงกันอยู่ตามแนวระบายน้ำใต้ดิน แต่ช่วงที่เชื่อมต่อทั้งสองโพรงมีขนาดไม่กว้างใหญ่ เมื่อเพดานของในแนวนี้ยุบลง จิงเกิดเป็นหลุมสองหลุมขนาดใหญ่เชื่อมต่อด้วยช่องแคบๆเป็นลักษณะสองห้อง เนื่องจากบริเวณนี้มีระดับน้ำใต้ดินสูงจึงมีน้ำขังเป็นหนองตลอดปี และหนองมีขนาดก้างกว้างประมาณ …

สองเยาวชนไทยกับแรงบันดาลใจสู่อวกาศ

อวกาศ เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไป” เป็นประโยคที่วันนี้ประเทศไทยเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอวกาศมากมาย ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ

บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ

  ข้อมูลจากดาวเทียมไทยโชต รายละเอียดภาพ 2 เมตร บึงละหาน เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 29.09 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,181 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 190 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบลในอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ตำบลละหาน ตำบลหนองบัวใหญ่ ตำบลหนองบัวบาน ตำบลลุ่มลำชี  โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ