ภาพดลใจ

พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพหนึ่ง ที่ปรากฏในห้องโถงของหออัครศิลปิน พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพหนึ่ง ที่ปรากฏในห้องโถงของหออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ นิยมใช้เป็นมุมสำหรับถ่ายภาพ ในภาพนั้น พระองค์ประทับยืนอยู่ท่ามกลางพสกนิกร พร้อมกับอุปกรณ์ 2 สิ่งที่หลายคนคงเคยได้เห็นเป็นภาพชินตา นั่นคือ “กล้องถ่ายภาพและแผนที่” การถ่ายภาพ คือ Photography (อ่านว่า โฟโตกราฟฟี) มาจากการผสมคำกรีกสองคำ คือ คำว่า phos ซึ่งแปลว่า แสง …

ลาวาหลากที่แม่น้ำวัง ลำปาง

ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat-8 บริเวณ อ.เกาะคา อ.สบปราบ จังหวัดลำปาง แม่น้ำวังเกิดจากทิวเขาผีปันน้ำบริเวณทิศเหนือของอำเภอวังเหนือได้ไปทางทิศใต้ผ่าน อำเภอวังเหนืออำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปางบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านปากวัง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตรระหว่างทางแม่น้ำไหลผ่านธรณีสัณฐานที่น่าสนใจต่างๆกัน ทั้งที่เกิดจากการกัดเซาะและทับถมของแม่น้ำวังเองและจากสาเหตุอื่น ฝั่งตะวันออก ช่วงระหว่าง อำเภอเกาะคา ก่อนจะเข้าเขต อำเภอสบปราบ แม่น้ำวังจะไหลขนานไปกับเนินที่มีลักษณะยาวปรากฏในภาพจากดาวเทียมเป็นโทนสีคล้ำแตกต่างจากธรณีสัณฐานอื่นโดยรอบตอนบนเป็นเนินสูงรูปร่างคล้ายกรวยฐานกว้าง มีแบบรูปทางน้ำรัศมีและวงแหวน ตอนใต้เป็นเนินยาวค่อนข้างราบ เป็นส่วนราดต่อมาจากเนินรูปกรวย บนยอดเนิน …

ดาวเทียม FORMOSAT-2

ดาวเทียม FORMOSAT-2  (รายละเอียดภาพ 2 เมตร) เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากร พัฒนาโดยองค์การอวกาศแห่งชาติ (National Space Organization : NSPO) ได้ทำการเปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2004 ดาวเทียม FORMOSAT-2 สามารถบันทึกภาพปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติได้ ยกตัวอย่างเช่น แสงในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งดาวเทียมFORMOSAT-2 มีภารกิจทั้งการสำรวจระยะไกลและการสังเกตทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเริ่มปฎิบัตภารกิจในปี ค.ศ.2006 ดาวเทียม FORMOSAT -2 สามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบสนับสนุนภาพ …

ประสบการณ์ฝึกงานที่จิสด้า

ในช่วงปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาหลายคนเริ่มเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานที่นับวันก็ยิ่งมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ความเชี่ยวชาญในสายงานที่พร่ำเรียนมาตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัย จะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้นักศึกษากลายเป็นผู้เลือกเข้าสู่องค์กรที่มั่นคง เพราะฉนั้น การฝึกงานกับหน่วยงานที่ตรงกับสายงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์จริง จึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาหลายคนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฎิบัติงานจริง

Commander Compass Lite

ตั้งใจอยากจะหา Application บนโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถแสดงค่าของระบบพิกัดต่างๆ ได้บนแผนที่ ไม่ว่าจะเป็นระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Latitude, Longitude) ระบบพิกัด UTM และระบบพิกัดทหาร (MGRS) พร้อมๆ กัน ซึ่งก็ไปเจอกับ Commander Compass Lite บน iPhone ถ้าเดาจากชื่อ Application ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบพิกัดเท่าไร คงเป็นการแสดงทิศทางตามการใช้งานเข็มทิศทั่วไปๆ แต่ก็ติดใจอยู่กับคำว่า Commander นี่แหละ ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบพิกัดอยู่บ้าง ก่อนจะดาวน์โหลด มองไปที่ส่วน Details ของ …

ระบบติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกผ่าน GlobalForestWatch

ปกติเราจะรู้จักข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมผ่าน Google Earth และ Google Map ซึ่งก็ดูตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นภาพสวยๆ ในมุมมองแบบ Bird Eye View ดูท้องฟ้า ทะเล ตึก อาคาร สถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย นอกจากนั้นยังมีข้อมูล Street View ที่ทำให้เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จริงๆ ในมุมมองแบบแนวราบ โดยทั้งข้อมูลภาพถ่ายฯ และ Street View สามารถเลือกดูได้หลายช่วงเวลา ซึ่งทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่แตกต่างกันเมื่อต่างช่วงเวลากัน แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลภาพถ่ายฯ ไม่ได้มีไว้ให้ดูเพื่อความสวยงามอย่างเดียว …

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของโลก

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก รองลงมาเป็นระบบดาวเทียมนำทางโลก(GNSS) และการสำรวจระยะไกลจากข้อมูลดาวเทียม(Remote Sensing) ปัจจุบันมีการพัฒนาของระบบเครื่องรับรู้ ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกสามารถแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ง่ายมากขึ้น และในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปได้มีการนำข้อมูลเชิงพื้นที่มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และจากข้อมูลผลสำรวจผู้อ่าน Geospatial World ปี 2014 พบว่า

โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ

รวบรวมข้อมูลโดย :  นางสาวปณิชา นพจิระเดช ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ฝ่ายควบคุมดาวเทียม (ฝคค.) สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต

ฮ่องกงเผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ

กรมที่ดินฮ่องกง ได้เผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ หรือข้อมูลแบบจำลอง 3 มิติที่แสดงถึงรูปร่าง ลักษณะ และตำแหน่ง มากกว่า 300,000 แห่ง ทั่วเกาะฮ่องกง ประกอบด้วย ข้อมูลตึกอาคาร ข้อมูลระบบสาธารณูปโภค และข้อมูลภูมิประเทศ โดยผู้อำนวยการกรมที่ดิน นายเบอร์นาเดต ลินน์ กล่าวว่า “คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ ที่ผลิตขึ้นนั้นมีความทันสมัย ถูกต้อง และสะดวกต่อการใช้งาน” และยังกล่าวอีกว่า “การเผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 …