การรับรู้จากระยะไกล

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับสื่อฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503 learn@gistda.or.th

ระบบเครื่องรับรู้ ระบบที่เฝ้ามองโลก

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับสื่อฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503 learn@gistda.or.th

มารู้จักดาวเทียม

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับสื่อฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503 learn@gistda.or.th

รู้หรือไม่สีที่เราเห็นไม่มีอยู่จริง!!

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับสื่อฯ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503 learn@gistda.or.th

การ์ตูนคู่ซ่าท้าสำรวจ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดย สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในฐานนะที่เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในทุกระดับ ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จึงได้จัดทำการ์ตูนชุด คู่ซ่าท้าสำรวจ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผ่านสื่อการ์ตูน ภายในเล่มได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน ด้วยสีสันและความสนุกสนานที่สอดแทรกมากับความรู้อันเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของเรด้าและละติ โดยมีด็อกเตอร์จิสด้าและพี่ธีออสที่คอยช่วยตอบคำถามของเด็กแสนซนทั้งสอง การ์ตูนชุดคู่ซ่าท้าสำรวจเป็นการ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทางสทอภ.จัดทำทั้งในรูปแบบเล่มการ์ตูนและแบบแอนนิเมชั่น ซึ่งในรูปแบบเล่มการ์ตูนนั้นประกอบด้วย 4 เล่ม (4 ตอน) และซีดีเกมส์ 1 แผ่น รายละเอียดดังนี้ คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน การรับรู้ระยะไกล คู่ซ่าท้าสำรวจ …