Arcmap – Point To Line

Feature พื้นฐานในงานทางด้าน GIS ประกอบไป จุด (Point) เส้น (Line) และพื้นที่รูปปิด (Polygon) การมี Feature อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถนำมาสร้างเป็นอีกสองอย่างได้ จึงอยากจะมาแนะนำคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงค่า Point และ Line ที่มีการใช้งานอยู่เป็นประจำ โดยให้เห็นภาพการใช้งานและการทำงานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้มีความเข้าใจในกระบวนการทำงานของแต่ละคำสั่ง ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาและประยุกต์ต่อยอดในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไปได้ ความตั้งใจจริงอยากจะนำเสนอเนื้อหาทั้งหมด 6 คำสั่ง ในเนื้อหานี้เลย แต่พอนั่งเขียนไปรู้สึกว่าเนื้อหาน่าจะเยอะ จึงจะแบ่งเขียนเป็นทีละคำสั่งไป โดยเรียงลำดับตามรายการด้านล่่างนี้ครับ คำสั่งที่จะมาแนะนำ มีทั้งหมด 6 …

Story map

ตัวอย่าง Story map ที่ใช้แผนที่ในการเล่าเรื่องราว Flood Management แปลงศัพท์เทคนิคให้เป็นภาษาพูดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ นำข้อมูลมาแสดงให้เห็นชัดเจน http://waterresources.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=6f7195861e4f4198ae34ea1730913ff6   แรงบันดาลใจและมอง GIS ในอีกมุมมองนึง จากข่าว http://www10.giscafe.com/blogs/mobilegis/2016/01/04/is-gis-really-google-maps-on-steroids/ เมื่อมีคนถามว่า What you do for a living ? แล้วคุณตอบว่า “I make maps” “I provide location …

พื้นหลักฐาน WGS84

World Geodetic System 1984 WGS84 เป็นพื้นหลักฐานที่มีจุดศูนย์กำเนิดอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลสารของโลก ( Earth’s center of mass) ใครจะรู้บ้างว่า พื้นหลักฐาน WGS84 ที่เราใช้ๆ กันอยู่นั้น ได้ถูกปรับค่ามาแล้วตั้ง 5 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มใช้งาน WGS84 Original Epoch 1984.0 Base on ITRF90 WGS84 (G730) Epoch …

Select by Attribute ด้วยคำสั่ง MOD

ในการแสดงผมค่าเส้นชั้นความสูง (Contour) บางครั้งก็จำเป็นต้องมีการ query เฉพาะค่าเส้นที่เราต้องการอย่าง เช่น ข้อมูลเส้นชั้นความสูงของเรา มีค่าช่วงห่าง 2 เมตร ซึ่งมีความละเอียดมาก เวลาเปิดจะทำให้แสดงผลช้าลง ดังรูป ซึ่งในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้งานข้อมูลละเอียดมากนัก เราก็ใช้วิธีการ เลือกมาเฉพาะ เส้นหลักๆ บางเส้นเท่านั้น อาจจะเป็น ทุกๆ ช่วง 20 เมตร เป็น เท่ากับ เส้นชั้นความสูงกรมแผนที่ทหาร ที่วาดอยู่บนระวางแผนที่ 1:50000 ซึ่งถ้าจะให่มานั่ง select …

ข้อสังเกตในการสร้าง Multiple Sync Data Frame

การสร้าง Multiple Sync Data Frame มีประโยชน์มากในการใช้เปรียบเทียบข้อมูลหลายๆ ชุดในพื้นที่เดียวกัน เมื่อมีการเลื่อนแผนที่ใน Data Frame หลัก แผนที่ที่อยู่ใน Data Frame อื่นๆ ก็จะเลื่อนไปเองโดยอัตโนมัติ (วิธีการสร้าง Multiple Sync Data Frame มีการนำเสนอไปแล้วในเนื้อหาก่อนหน้านี้) ตัวอย่างเช่น การสร้าง Data Frame ขึ้นมา 3 Data Frame ได้แก่ …

Repair Geometry ใน ArcGIS

การวิเคราะห์ข้อมูล GIS โดยใช้คำสั่ง Intersect ในพื้นที่ขนาดเล็กๆ ปกติแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเลยซึ่งก็สามารถใช้งานได้ง่ายและทุกคนน่าจะเคยใช้งานมากันแล้วหลายต่อหลายครั้ง เพราะเป็นคำสั่งพื้นฐานที่ต้องใช้ตั้งแต่ตอนเรียนหรือทำงานสำหรับงานด้าน GIS ข้อมูล GIS 2 Shapefile ที่ได้รับมาจากพี่ในที่ทำงาน ที่ให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าทำไมถึงวิเคราะห์ Intersect ไม่ได้ ใน ArcGIS หรือ วิเคราะห์ได้ใน ArcView แต่ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง  ข้อมูล 2 Shapefile การวิเคราะห์ใน ArcGIS แล้วเกิด Warning ในเรื่อง …

การสร้าง Key ลัด เพื่อเรียกใช้คำสั่งต่างๆ ใน ArcGIS

เวลาทำงานทางด้าน GIS ที่มีรูปแบบการทำงานแบบซ้ำๆ หรือมีลักษณะของคำสั่งการใช้งานเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยน Feature ในการทำงาน ส่วนหนึ่งสามารถใช้ Iterator เพื่อสร้างชุดคำสั่งที่สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้ แต่งานบางอย่างก็ไม่สามารถให้งานได้ เพราะต้องเลือกตัดสินใจการบันทึกข้อมูลเป็นแต่ละกรณีไป ยกตัวอย่างเช่น การเลือก Merge เส้นทางน้ำ 2 เส้น ให้กลายเป็นเส้นเดียว ที่สร้างมาจากเจ้าหน้าที่ 2 คน (วงกลม A และ B) ซึ่งแบ่งงานกันทำคนละพื้นที่ สุดท้ายก็ต้องนำข้อมูลมารวมกัน   ในทางปฏิบัติเราต้องเลือกทางน้ำทั้ง …

การสร้างแถบเครื่องมือไว้ใช้เองใน ArcGIS

การใช้งานโปรแกรม ArcGIS (10.x) หรือส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันคือ ArcMap มีการใช้งานคำสั่งไม่มาก เช่น วัดระยะทาง (Distance) คำนวณพื้นที่ (Area) สร้างระยะกันชน (Buffer) ตัดข้อมูล (Clip) และแก้ไขข้อมูล (Editor) ซึ่งการจัดวางคำสั่งตาม Default ของโปรแกรม อาจจะทำให้เราใช้งานได้ไม่สะดวก ไม่ถนัด หรือเสียเวลาในการหาเครื่องมือหรือคำสั่งเหล่านี้ การรวมคำสั่งเหล่านี้ให้เก็บไว้ที่ Toolbar ใหม่ ที่เราสามารถสร้างและกำหนดได้เอง จะช่วยให้การทำงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ คือ …

การสร้าง Infographic นำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ

การทำโปสเตอร์ทางด้านภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบ Infographic เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการทำข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายและคนทั่วไปสามารถเข้าได้ไม่ยาก ในอดีตที่ผ่านมารูปแบบการนำเสนอมีความเข้าใจยากและมีรายละเอียดมากเกินไปที่ทำให้คนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานนี้ ดูแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าสาระสำคัญของสิ่งที่จะนำเสนอคืออะไร อยู่ที่ไหน ประกอบกับการใช้คำศัพท์ทางวิชาการเฉพาะด้านเต็มไปหมด การจัดวาง Layout อย่างเป็นทางการ มากเกินไป จนทำให้สิ่งที่ต้องการจะนำเสนอดูไม่น่าสนใจ มีหลายโปรแกรมที่สามารถสร้าง Infographic ได้ แต่ที่อยากจะแนะนำในเบื้องต้นนี้มี 3 โปรแกรม คือ Illustrator, Photoshop, และโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ เช่น ArcMap, QGIS, Erdas, และ …