Select by Attribute ด้วยคำสั่ง MOD

ในการแสดงผมค่าเส้นชั้นความสูง (Contour) บางครั้งก็จำเป็นต้องมีการ query เฉพาะค่าเส้นที่เราต้องการอย่าง เช่น ข้อมูลเส้นชั้นความสูงของเรา มีค่าช่วงห่าง 2 เมตร ซึ่งมีความละเอียดมาก เวลาเปิดจะทำให้แสดงผลช้าลง ดังรูป ซึ่งในบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้งานข้อมูลละเอียดมากนัก เราก็ใช้วิธีการ เลือกมาเฉพาะ เส้นหลักๆ บางเส้นเท่านั้น อาจจะเป็น ทุกๆ ช่วง 20 เมตร เป็น เท่ากับ เส้นชั้นความสูงกรมแผนที่ทหาร ที่วาดอยู่บนระวางแผนที่ 1:50000 ซึ่งถ้าจะให่มานั่ง select …

ข้อสังเกตในการสร้าง Multiple Sync Data Frame

การสร้าง Multiple Sync Data Frame มีประโยชน์มากในการใช้เปรียบเทียบข้อมูลหลายๆ ชุดในพื้นที่เดียวกัน เมื่อมีการเลื่อนแผนที่ใน Data Frame หลัก แผนที่ที่อยู่ใน Data Frame อื่นๆ ก็จะเลื่อนไปเองโดยอัตโนมัติ (วิธีการสร้าง Multiple Sync Data Frame มีการนำเสนอไปแล้วในเนื้อหาก่อนหน้านี้) ตัวอย่างเช่น การสร้าง Data Frame ขึ้นมา 3 Data Frame ได้แก่ …

Repair Geometry ใน ArcGIS

การวิเคราะห์ข้อมูล GIS โดยใช้คำสั่ง Intersect ในพื้นที่ขนาดเล็กๆ ปกติแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรเลยซึ่งก็สามารถใช้งานได้ง่ายและทุกคนน่าจะเคยใช้งานมากันแล้วหลายต่อหลายครั้ง เพราะเป็นคำสั่งพื้นฐานที่ต้องใช้ตั้งแต่ตอนเรียนหรือทำงานสำหรับงานด้าน GIS ข้อมูล GIS 2 Shapefile ที่ได้รับมาจากพี่ในที่ทำงาน ที่ให้ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าทำไมถึงวิเคราะห์ Intersect ไม่ได้ ใน ArcGIS หรือ วิเคราะห์ได้ใน ArcView แต่ได้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง  ข้อมูล 2 Shapefile การวิเคราะห์ใน ArcGIS แล้วเกิด Warning ในเรื่อง …

การสร้าง Web Map Application อย่างง่ายโดยใช้ QGIS2WEB

QGIS เป็นหนึ่งในโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศที่มีคนนิยมใช้งานเป็นอย่างมากในกลุ่มของโปรแกรมฟรีแบบรหัสเปิด ที่มีการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 2.14 ซึ่งมีเครื่องมือและ Plugins ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาหลายอย่าง Plugins ที่มีความน่าสนใจหนึ่งคือ QGIS2WEB ที่สามารถนำข้อมูลภูมิสารสนเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชั้นข้อมูล ถนน ทางน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน จุดสำรวจภาคสนาม หรือข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม มาจัดทำเป็น Web Map Application อย่างง่ายได้ ที่ช่วยแปลงข้อมูลภูมิสารสนเทศในเครื่องของตัวเองให้กลายเป็นโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่สามารถใช้ Browser ในการเปิดแสดงเป็นแผนที่ขึ้นมา โดยสามารถนำโฟลเดอร์หรือไฟล์นี้ไปเปิดที่เครื่องไหนก็ได้ ขอแค่มี Browser …

การสร้าง Key ลัด เพื่อเรียกใช้คำสั่งต่างๆ ใน ArcGIS

เวลาทำงานทางด้าน GIS ที่มีรูปแบบการทำงานแบบซ้ำๆ หรือมีลักษณะของคำสั่งการใช้งานเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยน Feature ในการทำงาน ส่วนหนึ่งสามารถใช้ Iterator เพื่อสร้างชุดคำสั่งที่สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้ แต่งานบางอย่างก็ไม่สามารถให้งานได้ เพราะต้องเลือกตัดสินใจการบันทึกข้อมูลเป็นแต่ละกรณีไป ยกตัวอย่างเช่น การเลือก Merge เส้นทางน้ำ 2 เส้น ให้กลายเป็นเส้นเดียว ที่สร้างมาจากเจ้าหน้าที่ 2 คน (วงกลม A และ B) ซึ่งแบ่งงานกันทำคนละพื้นที่ สุดท้ายก็ต้องนำข้อมูลมารวมกัน   ในทางปฏิบัติเราต้องเลือกทางน้ำทั้ง …

การสร้างแถบเครื่องมือไว้ใช้เองใน ArcGIS

การใช้งานโปรแกรม ArcGIS (10.x) หรือส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันคือ ArcMap มีการใช้งานคำสั่งไม่มาก เช่น วัดระยะทาง (Distance) คำนวณพื้นที่ (Area) สร้างระยะกันชน (Buffer) ตัดข้อมูล (Clip) และแก้ไขข้อมูล (Editor) ซึ่งการจัดวางคำสั่งตาม Default ของโปรแกรม อาจจะทำให้เราใช้งานได้ไม่สะดวก ไม่ถนัด หรือเสียเวลาในการหาเครื่องมือหรือคำสั่งเหล่านี้ การรวมคำสั่งเหล่านี้ให้เก็บไว้ที่ Toolbar ใหม่ ที่เราสามารถสร้างและกำหนดได้เอง จะช่วยให้การทำงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ คือ …

การสร้าง Infographic นำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ

การทำโปสเตอร์ทางด้านภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบ Infographic เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการทำข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายและคนทั่วไปสามารถเข้าได้ไม่ยาก ในอดีตที่ผ่านมารูปแบบการนำเสนอมีความเข้าใจยากและมีรายละเอียดมากเกินไปที่ทำให้คนที่ไม่ได้อยู่ในสายงานนี้ ดูแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าสาระสำคัญของสิ่งที่จะนำเสนอคืออะไร อยู่ที่ไหน ประกอบกับการใช้คำศัพท์ทางวิชาการเฉพาะด้านเต็มไปหมด การจัดวาง Layout อย่างเป็นทางการ มากเกินไป จนทำให้สิ่งที่ต้องการจะนำเสนอดูไม่น่าสนใจ มีหลายโปรแกรมที่สามารถสร้าง Infographic ได้ แต่ที่อยากจะแนะนำในเบื้องต้นนี้มี 3 โปรแกรม คือ Illustrator, Photoshop, และโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศ เช่น ArcMap, QGIS, Erdas, และ …

ระบบระบุพิกัดภายในอาคารเพื่อนสนิทของ GNSS ในอนาคต

ปัจจุบันเรามีระบบระบุพิกัดจากดาวเทียมนำร่องทั่วโลก (Global Navigation Satellites System: GNSS)  4 ระบบใหญ่ๆ ด้วยกันคือ RUSSIA-GLONASS, USA-GPS, EU-GALILEO และ China-BEIDOU ระบบถูกนำมาใช้เพื่ออ้างอิงพิกัดทางภูมิศาสตร์ แต่ทว่าข้อจำกัดของสัญญาณวิทยุที่แพร่กระจายจากดาวเทียมนำร่องอย่างน้อย 4 ดวงนั้นไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ในเขตอาคารที่ซับซ้อนได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า สนามบิน คลังพัสดุ หรือ แม้กระทั้งในเขตชุมชนเมืองหนาแน่นบางพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อเสียของระบบ GNSS ปัญหาเหล่านี้ทำให้ระบบ GNSS  ต้องมีการนำข้อมูลจากเซนเซอร์อย่างอื่นเข้ามาประมวลผลร่วมกันเช่น เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ …

Field Server (ตอนที่ 8):เปรียบเทียบกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ ระหว่าง Landsat 8 และ Field Server

ในตอนที่ผ่าน ๆ มา เราพูดถึงการคำนวณกราฟชีพลักษณ์พืชพรรณ จากรูปภาพ Field Server เพื่อหาวันเริ่มต้น/สิ้นสุด แต่ละรอบการเพาะปลูกข้าว  ซึ่งถือเป็นพารามิเตอร์อันหนึ่ง ที่สามารถใช้ติดตามรอบการเพาะปลูกได้  โดยความเป็นจริงแล้ว วัตถุประสงค์ของการติดตั้ง Field Server คือ เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามอย่างต่อเนื่อง ณ แปลงข้าว หรือ แปลงเกษตรอื่น ๆ    ข้อมูลนี้ จะถูกมานำเปรียบเทียบกับข้อมูลดาวเทียม สำหรับการสอบเทียบ (Calibration) อันจะเป็นประโยชน์ในการแปลภาพและติดตามการเพาะปลูกบริเวณกว้าง (ระดับจังหวัดหรือประเทศ) ต่อไป ในตอนนี้ …