การสร้าง Web Map Application อย่างง่ายโดยใช้ QGIS2WEB

QGIS เป็นหนึ่งในโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศที่มีคนนิยมใช้งานเป็นอย่างมากในกลุ่มของโปรแกรมฟรีแบบรหัสเปิด ที่มีการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 2.14 ซึ่งมีเครื่องมือและ Plugins ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาหลายอย่าง Plugins ที่มีความน่าสนใจหนึ่งคือ QGIS2WEB ที่สามารถนำข้อมูลภูมิสารสนเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชั้นข้อมูล ถนน ทางน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน จุดสำรวจภาคสนาม หรือข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม มาจัดทำเป็น Web Map Application อย่างง่ายได้ ที่ช่วยแปลงข้อมูลภูมิสารสนเทศในเครื่องของตัวเองให้กลายเป็นโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่สามารถใช้ Browser ในการเปิดแสดงเป็นแผนที่ขึ้นมา โดยสามารถนำโฟลเดอร์หรือไฟล์นี้ไปเปิดที่เครื่องไหนก็ได้ ขอแค่มี Browser …

เปลี่ยน Google Drive เป็น Web Hosting

ครั้งนี้จะมาแนะนำการทำ Google Drive ให้เป็น Web Hosting เพื่อทดลอง ทำ web แบบง่าย ก่อนอื่นต้องบอกว่าผมค่อนข้างใหม่มากๆ กับการเขียน website ก็กำลังพยายามเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น มาถึงก็เจอยุคของ HTML 5 และ CSS3 แล้วแต่ผมไม่สับสนระหว่าง HTML 4 กับ HTML 5 หรอก เพราะ HTML 4 ผมไม่รู้เรื่องเลย …

ข้อสังเกตการนำเข้า Shapefile ผ่าน pgAdmin III ร่วมกับการสร้าง SLD ผ่านโปรแกรม uDig

ปัญหาที่พบจากการใช้งาน postgreSQL/PostGIS ร่วมกับไฟล์ SLD (Styled Layer Descriptor) ที่สร้างจากโปรแกรม uDig บน GeoServer ก็คือ ชื่อฟิลด์ไม่เหมือนกัน (ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่) และ GeoServer แจ้ง Error ขึ้นมา ทำให้ชั้นข้อมูล (Layers) ไม่สามารถสร้างเป็น WMS ได้ การแก้ไขปัญหาก็มีนิดเดียวคือ เปลี่ยนชื่อฟิลด์ใน SLD ที่ Styles ให้เหมือนกับฟิลด์ของ …

ความแตกต่างของ WMS และ WFS

หลายท่านต้องเคยได้ยินการพูดถึง Web Map Service หรือ WMS จากวิทยากร เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปแสดงบนเว็บไซต์ นอกจากนั้นในการพูดคุยกันในกลุ่มคนทำงานทางด้านนี้ บางครั้งมักจะได้ยินคำว่า “เปิด service” เช่น หน่วยงานเปิด service แล้วหรือยัง, มีการเปิด service ให้บริการมั๊ย, เปิด service ให้บริการชั้นข้อมูลไหนบ้าง, เปิด service เป็นแบบไหน เป็นต้น แต่หลายท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจและมองภาพไม่ออก ว่า …

การแก้ไขปัญหา นำเข้า Shapefile ผ่าน PostGIS Loader ไม่ได้ (ตอนที่ 2)

ครั้งก่อนเคยนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา การนำเข้า Shapefile ผ่าน PostGIS Shapefile and DBF loader ในโปรแกรม pgAdmin III (PostgreSQL/PostGIS) ไม่ได้ เนื่องจากการนำเข้าต้องกำหนด Encoding เป็น Windows-874 และ SRID เป็นตัวเลขที่กำหนดค่าพิกัดตาม EPSG เช่น 4326, 32647, 32648 เป็นต้น ปัญหาครั้งนี้ คือ ตอนสร้าง …

การแก้ไขปัญหา นำเข้า Shapefile ผ่าน PostGIS Loader ไม่ได้ (ตอนที่ 1)

โปรแกรม PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลฟรีรหัสเปิดที่มี Plugin สำหรับการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ คือ PostGIS ที่ใช้งานอยู่ตอนนี้เป็น เวอร์ชั่น 9.2.13 และ 2.18 ตามลำดับ ติดตั้งบน Window 8.1 64 bit ได้ ในส่วนของ PostGIS สามารถติดตั้งผ่าน Stack Builder หลัง Install PostgreSQL เสร็จแล้ว ปัญหาที่เจอมาหลายครั้ง ทั้งตัวเองและเพื่อนๆ …

การกำหนดเงื่อนไขการค้นหาบน window explorer

มีข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมหลายโฟลเดอร์ (ในตัวอย่างประมาณ 22 โฟลเดอร์) ซึ่งแต่ละโฟลเดอร์ก็มีข้อมูล 8 ไฟล์ ไฟล์ที่ต้องการในแต่ละโฟลเดอร์ คือ *.tif และ *.ovr โดยไม่ต้องการ ไฟล์ที่มีชื่อ browse และ udm อยู่ด้วย ซึ่งไฟล์ทั้งหมดตามเงื่อนไขนี้จะเลือกก๊อปปี้ไปไว้รวมอยู่ที่โฟลเดอร์เดียวกัน การจะเปิดทีละโฟลเดอร์และเลือกแต่ละไฟล์เพื่อก๊อปปี้นั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่ก็คงจะไม่ดีนักหากโฟลเดอร์ที่ต้องการก๊อปปี้นั้นมีหลายพันโฟลเดอร์ นอกจากนั้นวิธีการค้นหาแบบปกติก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไร ยกตัวอย่างเช่น พิมพ์คำค้นหาเป็น *.tif ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มี *.ovr และมีชื่อ browse กับ …