ประมวลภาพกิจกรรม “ตะลุยดาวอังคาร”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับกิจกรรมตะลุยดาวอังคาร (Mission to Mars)  ที่จัดขึ้น  ณ Space Inspirium  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ มิตรภาพ และบันทึกเหตุการณ์ความรู้ทางอวกาศในโอกาสพิเศษที่เดือนพฤษภาคม 2559 นับได้ว่าเป็นเดือนแห่งปรากฏการณ์ของดาวอังคารเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 11 ปี นับจากปี 2548 (31 พ.ค.59) และการเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงของดวงอาทิตย์ โลก …

ประมวลภาพกิจกรรม ยานสำรวจดาวพฤหัสบดี “จูโน”

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับกิจกรรม ยานสำรวจดาวพฤหัสบดี “จูโน” ที่จัดขึ้น  ณ Space Inspirium  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในโอกาสที่ยานอวกาศ “จูโน” เดินทางไปโคจรสำรวจดาวพฤหัสบดี  ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (ตามเวลาของประเทศไทย) กิจกรรมนี้มากมายด้วยความรู้เกี่ยวกับอวกาศโดยเฉพาะเรื่องของภารกิจยานอวกาศ “จูโน” ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนกับวิศวกรดาวเทียมของ GISTDA คุณวสันชัย วงศ์สันติวนิช (พี่วิว) …

2016 International Space Camp

การดำเนินกิจกรรม เกิดได้จาก  โครงการ GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ขึ้น ใน Theme ของ “สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง” ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ความเข้าใจในเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงบทบาทของดาวเทียมไทยโชตที่มีต่อการสำรวจและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย และสามารถขยายศักยภาพของข้อมูลจากดาวเทียมในการประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักการทำงานเป็นทีม …

ประมวลภาพกิจกรรมสำรวจดาวอังคาร “เอ็กซ์โชมาร์ส” (Exomars 2016)

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับกิจกรรม “เอ็กซ์โชมาร์ส 2559” ที่จัดขึ้น  ณ Space Inspirium  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้มากมายด้วยความรู้เกี่ยวทางด้านอวกาศโดยเฉพาะเรื่องของภารกิจสำรวจดาวอังคาร “เอ็กซ์โชมาร์ส” ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากคนไทยคนเก่ง “พี่ไปป์ ธาวัน อุทัยเจริญพงษ์” ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ “เอ็กซ์โชมาร์ส 2559” ขององค์การอวกาศสหภาพยุโรป (ESA)

การถ่ายทอดสด Geo-Science Youth Forum 2016

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด Geo-Science Youth Forum 2016 เวทีแสดงออกความคิดและความสามารถสำหรับวัยใสที่มีใจรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ (ช่วงเช้า) ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันกับผ่านกิจกรรมต่างมากมายตลอดทั้งวัน อาทิเช่น การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ (GMC2016) การแข่งขันการนำเสนอบทความ (Youth Presenter) หัวข้อ “การกำจัดขยะอวกาศ” การประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ และการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการที่น่าสนใจ

“เล่าเรื่องของพ่อ จากไอน์สไตน์เมืองไทย”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมานับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย กับเหตุการณ์สวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทาง SPACE INSPIRIUM จึงจัดกิจกรรม “เล่าเรื่องของพ่อ จากไอน์สไตน์เมืองไทย” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ผ่านคำบอกเล่าของผู้เคยถวายงานใกล้ชิดในการพัฒนาสายอากาศเพื่อวิทยุสื่อสารหรือที่รู้จักกันดี ดร.สุธี อักษรกิตติ์… ที่ได้มาถ่ายทอดถึงพระอัจฉริยะภาพ แรงบันดาลใจในการทรงงานของพระองค์ท่าน พระองค์ทรงมีความเป็นห่วงปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ เนื่องจากอดีต ระบบการติดต่อสื่อสารนั้นทำได้ยากลำบาก สิ่งเดียวที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารร่วมกับเจ้าหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารทั้งตำรวจตระเวนชายแดนและทหาร ในหลวงจึงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายอากาศรับ-ส่งสัญญาณวิทยุอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้สามารถรับ-ส่งสัญญาณในระยะไกล ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สามารถนำเอาคุณค่าจากอวกาศมาพัฒนาประเทศได้ นั่นก็คือ …

Geo-Science Youth Forum 2016

        สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้เล็งเห็นความสำคัญและต้องการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ สทอภ. ได้กำหนดจัด GEO-SCIENCE YOUTH FORUM 2016 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับแสดงแนวคิด ผลงาน และความก้าวหน้าของศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่เกิดจากฝีมือของเยาวชนไทย โดยผ่านกระบวน การการคิดแก้ปัญหา สร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการหาความรู้ เผยแพร่ให้ผลงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีการผสมผสานแนวความคิดการสร้างความตระหนักและความสำคัญการเรียนการสอนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามหลักการของ STEM …

กิจกรรม “KNACKSAT ดาวเทียมจิ๋วดวงแรกฝีมือคนไทย”

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “KNACKSAT ดาวเทียมจิ๋วดวงแรกฝีมือคนไทย” ที่จัดขึ้น  ณ Space Inspirium  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้มากมายด้วยความรู้เกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีอวกาศโดยเฉพาะเรื่องดาวเทียม “KNACKSAT” ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากคนไทยคนเก่ง “ดร.พงศธร สายสุจริต” ผู้เชี่ยวชาญการสร้างดาวเทียมมากกว่า 10 ปี และผู้จัดการโครงการดาวเทียม KNACKSAT

สองเยาวชนไทยกับแรงบันดาลใจสู่อวกาศ

อวกาศ เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไป” เป็นประโยคที่วันนี้ประเทศไทยเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ปัจจุบันมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอวกาศมากมาย ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ