เชิญร่วมแข่งขัน“ค่ายแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner)” ฟรี!!

ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ ปวช.2 (อายุระหว่าง 16-17 ปี) จังหวัดในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ระยอง) สมัครเข้าร่วม“ค่ายแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน (EEC Junior City Planner)” ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี และศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในด้านภูมิสารสนเทศ การวางแผนเมืองยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี และเป็นกลไกลสำคัญในการนำความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่ต่อไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 – 2 มิถุนายน 2560 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 096-994 5692

ร่วมนำเสนอไอเดียด้านอวกาศ “Youth Presenter” ในหัวข้อ วิธีกำจัดขยะอวกาศ

  รางวัล รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร กติกา รอบแรก ส่งผลงาน บทความไอเดียขนาดไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 (สามารถเพิ่มเติมรูปภาพประกอบได้) พร้อม ชื่อ–ที่อยู่ …

จิสด้า กับแรงบันดาลใจในอวกาศ (GISTDA & Space Inspiration)

การแข่งขันวาดภาพจริง ตามหัวข้อที่ GISTDA กำหนด แข่งขัน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ Space Inspirium GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รางวัล : ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจาก สทอภ. จำนวน 3 ภาพ จะได้รับประกาศนียบัตร และโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 1. รางวัลชนะเลิศ           …

จิสด้า ขอเชิญน้องๆ ระดับเยาวชน อายุ 8 – 15 ปี เข้าร่วมนำเสนอไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) ในหัวข้อ ” นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน”

จิสด้า ขอเชิญน้องๆ ระดับเยาวชน อายุ 8 – 15 ปี
เข้าร่วมนำเสนอไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) ในหัวข้อ ” นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน”
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

การประกวดภาพวาด

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี ในหัวข้อ “Careers in Space” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะนำเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-22 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้เปิดรับภาพจากเยาวชนทั่วประเทศตั้งแต่วันวันที่ 1 มิถุนายน – 2 ตุลาคม พ.ศ.2558 มีเยาวชนที่สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 531 ภาพ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 …