บทสัมภาษณ์คนเก่งจาก “กิจกรรมประกวดภาพวาดระดับเยาวชน ประจำปี 2558”

กิจกรรมประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ “Careers in Space” เพื่อหาตัวแทนของประเทศไทยที่จะเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF–22 ณ ประเทศอินโดนีเซีย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดและจินตนาการที่สร้างสรรค์ และรักในงานศิลปะ มีผู้ส่งภาพเข้าประกวดทั้งสิ้น 531 ภาพ และมีการตัดสินภาพ โดยรางวัลผู้ชนะเลิศได้แก่ ด.ญ.เกิดกาญจน์ กุลพัทธ์คุณานนท์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.จิราพัชร โมบขุนทด รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.อภิชญา อนันตกุล ทีมงาน …