กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา

กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม         …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม

                กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

กำหนดการ กำหนดการกิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม         …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนบน

  กําหนดการ การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561 ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการ คณะคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ …

กิจกรรม อยากให้น้องลอง “บิน” ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จ.พิษณุโลก

กำหนดการ กิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน” วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 08.30 – 09.00  ลงทะเบียน 09.00 – 09.30  พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 09.30 – 10.30  เข้าประจำฐานกิจกรรม             …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคเหนือตอนล่าง

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร  Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper ร่วมกันจัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 4 มกราคม 2561 ณ …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคใต้

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน (AEROSPACE SMART SCHOOL) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ทีม 2) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (ทีม 1) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนวรนารีเฉลิม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ โรงเรียนเมืองกระบี่ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ โรงเรียนพิมานวิทย์ นราธิวาส หมายเหตุ: ในการนี้เจ้าหน้าที่  จะประสานงานติดต่อไปยังอาจารย์ผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน เพื่อแจ้งรายละเอียดการร่วมกิจกรรม …

การฝึกอบรม Training for Trainer on Aerospace for STEM Education
สำหรับโรงเรียนต้นแบบในภาคตะวันออก

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา  Drone Academy Thailand และ DevDroneMapper ร่วมกันจัดฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน วันที่ 19 ธันวาคม 2560 …

ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบ Aerospace Smart School
ภาคเหนือตอนล่าง

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ ภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน (AEROSPACE SMART SCHOOL) โรงเรียนอุดมดรุณี                         จ.สุโขทัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย      จ.พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม           จ.พิษณุโลก โรงเรียนสักงาม              …