ตรวจสอบแนวเขตง่ายๆ ด้วย Smartphone

หากท่านต้องการเพิ่มเส้นขอบเขตพื้นที่ของท่านเองให้แสดงผลบนแผนที่ออนไลน์ เปรียบเทียบกับตำแหน่งของท่านเองในขณะปฏิบัติภารกิจภาคสนาม เช่น ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ ขอบเขตหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ขอบเขตที่ดินของท่านเอง ขอบเขตพื้นที่ศึกษาสำหรับนักวิจัย การกำหนดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การกำหนดเส้นทางวิ่งหรือปั่นจักรยานระยะไกล หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง หรือถนนหนทางให้ใช้อ้างอิงได้

GPS Essential (ฟรี) เป็นหนึ่งใน Application บน Smartphone ระบบ Android  ที่สามารถเพิ่มเส้นขอบเขตพื้นที่ของท่านเองเข้าไปได้  โดยใช้เส้นขอบเขตพื้นที่ในรูปแบบ  KML File  ( วิธีสร้าง KML  File >>  Click ) ที่สร้างจากโปรแกรม Google Earth หรือจากแหล่งอื่น โดยให้ท่าน copy  KML File  มาเก็บใน Smartphone ของท่านก่อน และมีวิธีการนำเข้าดังนี้

1. เมื่อเราเปิด GPS Essentials ให้เลือกกดเข้าไปที่เมนู Tracks จะมีปุ่มเครื่องหมายบวกเพื่อ Import ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่ด้วยการกดที่คำว่า Browse1-12-2559-16-48-14

 

2. เลือกไฟล์ .kml เส้นขอบเขตพื้นที่ที่เก็บไว้ในเครื่อง แล้วกด Start แลดกด Open เพื่อเปิดไฟล์เข้ามาในแผนที่ตามภาพด้านล่าง1-12-2559-16-49-15

 

3. ท่านก็จะได้เส้นขอบเขตพื้นที่ของท่านเองแสดงผลบนแผนที่ออนไลน์ มีสัญลักษณ์ลูกศรสีแดงบอกตำแหน่งที่ท่านยืนอยู่ ว่าอยู่บริเวณใดของเส้นขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติงานของท่าน 1-12-2559-16-49-37

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN