การ์ตูนคู่ซ่าท้าสำรวจ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดย สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในฐานนะที่เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในทุกระดับ ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จึงได้จัดทำการ์ตูนชุด คู่ซ่าท้าสำรวจ เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักการเรียนรู้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศผ่านสื่อการ์ตูน ภายในเล่มได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งาน ด้วยสีสันและความสนุกสนานที่สอดแทรกมากับความรู้อันเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของเรด้าและละติ โดยมีด็อกเตอร์จิสด้าและพี่ธีออสที่คอยช่วยตอบคำถามของเด็กแสนซนทั้งสอง

การ์ตูนชุดคู่ซ่าท้าสำรวจเป็นการ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทางสทอภ.จัดทำทั้งในรูปแบบเล่มการ์ตูนและแบบแอนนิเมชั่น ซึ่งในรูปแบบเล่มการ์ตูนนั้นประกอบด้วย 4 เล่ม (4 ตอน) และซีดีเกมส์ 1 แผ่น รายละเอียดดังนี้

 • คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน การรับรู้ระยะไกล
 • คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
 • คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน หนึ่งวันกับภูมิสารสนเทศ
 • Flash Game CD
เนื้อหาภายในเล่ม
 • สาระความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ แบ่งเป็น
  • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  • เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล
  • ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • เกมส์การประยุกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ

คู่ซ่าท้าสำรวจในรูปแบบแอนนิเมชั่น
การ์ตูนคู่ซ่าท้าสำรวจในรูปแบบแอนนิเมชั่นนั้นเป็นการนำเรื่องราวจากเล่มการ์ตูนมาเพิ่มความน่ารักและสดใสของตัวละคร ยิ่งทำให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยขณะนี้เผยแพร่สู่สาธารณะแล้วจำนวน 3 ตอนได้แก่

คู่ซ่าท้าสำรวจตอน หนึ่งวันกับกับภูมิสารสนเทศ

คู่ซ่าท้าสำรวจตอน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

คู่ซ่าท้าสำรวจ ตอน ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจขอรับการ์ตูนคู่ซ่าท้าสำรวจ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนนั้น
สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0-2561-4504-5 ต่อ 431 ,432โทรสาร 0-2561-4503  learn@gistda.or.th

Copyright © 2018 LEARN : อาณาจักรภูมิสารสนเทศ อาณาเขตแห่งการเรียนรู้

LEARN