สถานการณ์การแพร่กระจายของคราบน้ำมันในทะเลบริเวณเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เมื่อเวลา 05.33น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2556 จากภาพถ่ายดาวเทียมและสถานีเรดาร์เพื่อการตรวจวัดคลื่นและกระแสน้ำชายฝั่ง

oilspill-csk2-20130802-re700

ภาพจากดาวเทียมระบบเรดาร์ COSMO-SkyMed-2 เมื่อเวลา 05.33 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2556ทางด้านเหนือของเกาะเสม็ด แสดงให้เห็นอาณาบริเวณของฟิล์มน้ำมันที่ลดลงมากจากเมื่อวานนี้ จนแทบมองไม่เห็นด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
แต่ทั้งนี้ สำหรับการสำรวจทางภาคพื้นดิน บริเวณชายหาดต่างๆยังมีความจำเป็นเพื่อตรวจสอบปริมาณคราบหรือฟิล์มน้ำมันที่ อาจจะหลงเหลืออยู่บ้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป  ดูภาพขนาดใหญ่