โครงการพัฒนาจานสายอากาศความถี่ S-Band ต้นแบบ

water-01

รวบรวมข้อมูลโดย :  นางสาวปณิชา นพจิระเดช

ที่มา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ฝ่ายควบคุมดาวเทียม (ฝคค.)

สถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =