สถานการณ์ของคราบน้ำมันที่รั่วไหลในทะเล จังหวัดระยอง วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 จากภาพถ่ายดาวเทียมและสถานีเรดาร์เพื่อการตรวจวัดคลื่นและกระแสน้ำชายฝั่ง

20130730-oilspill-csk-rayong

ภาพจากดาวเทียมระบบเรดาร์ COSMO-SkyMed-1 เมื่อเวลา 06:15 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 แสดงให้เห็นอาณาบริเวณของคราบน้ำมันที่เป็นฟิล์มบางๆ ด้านเหนือของเกาะเสม็ดและอ่าวบ้านเพ มีขนาดลดลงจากเมื่อวานนี้ (จาก 18 ตารางกิโลเมตรเหลือ 15 ตารางกิโลเมตร) โดยฟิล์มน้ำมันเหล่านี้น่าจะมีต้นกำเนิดมาจากมวลน้ำมันที่สะสมใกล้ฝั่งใน บริเวณอ่าวและชายฝั่งด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเสม็ด รวมถึงแหลมหญ้าด้านอ่าวบ้านเพ ซึ่งควรจะมีการสำรวจภาคพื้นดินอย่างละเอียดและขจัดออกด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดปริมาณต้นกำเนิดของคราบน้ำมัน ที่มิฉะนั้นก็จะยังมีการแพร่ออกมาอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายวันหรือสัปดาห์ (ดูภาพขนาดใหญ่)