ฮ่องกงเผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ

ฮ่องกงเผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ

กรมที่ดินฮ่องกง ได้เผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ หรือข้อมูลแบบจำลอง 3 มิติที่แสดงถึงรูปร่าง ลักษณะ และตำแหน่ง มากกว่า 300,000 แห่ง ทั่วเกาะฮ่องกง ประกอบด้วย ข้อมูลตึกอาคาร ข้อมูลระบบสาธารณูปโภค และข้อมูลภูมิประเทศ โดยผู้อำนวยการกรมที่ดิน นายเบอร์นาเดต ลินน์ กล่าวว่า “คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ ที่ผลิตขึ้นนั้นมีความทันสมัย ถูกต้อง และสะดวกต่อการใช้งาน” และยังกล่าวอีกว่า “การเผยแพร่ข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของปี 2557 ซึ่งมี 21 กลยุทธ์ของการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบูรณาการให้บริการสาธารณะ ”

ดาวน์โหลเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ 3 มิติ 
ที่มา : Geospatial world และ www.landsd.gov.hk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − thirteen =