เอกวาดอร์ ปล่อยดาวเทียมนาโนดวงที่ 2

Ecuardor1

Ecuador’s civilian space agency (EXA)  ได้ปล่อยดาวเทียมนาโนดวงที่ 2 ขึ้นสู่อวกาศ เป็นดาวเทียมที่ประกอบด้วยกล้องวีดีโอที่มีความละเอียดสูง อีกทั้งยังมีแผงพลังงานแสงอาทิตย์และระบบแพร่ภาพดิจิตอลที่มีความเร็วสูง สามารถส่งข้อมูลเป็นพันๆ ครั้งได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา : Geospatial world

แปลโดย : นางสาวปณิชา นพจิระเดช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + 17 =