จีนประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม Gaofen 1 ขึ้นสู่วงโคจร

Gaofen1-001

จีนประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม Gaofen 1 ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการจัดการภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ และการสำรวจสิ่งแวดล้อมในจีน

จรวด Long March 2D ถูกปล่อยจากฐานปล่อยจรวด Jiuquan ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจีน นำดาวเทียมสำรวจทรัพยากรชุดใหม่ล่าสุดของจีนที่มีชื่อว่า Gaofen 1 พร้อมกับดาวเทียมขนาดเล็กจากต่างชาติอีก 3 ดวง จากประเทศ Arngentina, Ecuador และ Turkey

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร Gaofen 1 เป็นดาวเทียมดวงแรกจาก 6 ดวง ในระบบ high-definition earth observation system (HDEOS) พัฒนาโดย China Academy of Space Technology ภารกิจหลักคือถ่ายภาพโลกด้วยความละเอียดสูงเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการจัดการภัยพิบัติ การจัดการที่ดิน เป็นต้น ส่วนดาวเทียมอีก 4-5 ดวงในระบบ HDEOS ที่เหลือจะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรภายในก่อนสิ้นปี 2016

ดาวเทียม Gaofen-1 หรือ GF-1 ถูกออกแบบให้มีเซลล์แสงอาทิตย์เป็นปีกสองด้านเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับตัวดาวเทียม ความละเอียดภาพสูงสุด 2 เมตรถ่ายด้วยกล้อง CCD  8 เมตรในระบบหลายช่วงคลื่นและ 16 เมตรในระบบ wide-field multi-spectrum

Gaofen  2 จะปล่อยขึ้นสู่วงโคจรภายในปีนี้ ซึ่ง GF-2 จะมีความละเอียดภาพ 1 เมตรในระบบช่วงคลื่นเดียว (Pan-chromatic) และ 4 เมตรในระบบหลายช่วงคลื่น (Multi-spectral)

Gaofen 3 และ 4 จะปล่อยขึ้นสู่วงโคจรภายในปี 2015 โดย Gaofen 3 ทำหน้าที่สำรวจโลกด้วยข้อมูลในระบบเรดาร์ ช่วงคลื่น C-band ความละเอียดภาพ 1 เมตร และ Gaofen 4 มีความละเอียดภาพ 50 เมตร โคจรแบบวงโครจรค้างฟ้า (Geostationary orbit) หมายความว่า Gaofen 4 จะโคจรอยู่เหนือประเทศจีนตลอดเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง

Gaofen 5 จะบันทึกภาพในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น ช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้ และ Hyper-spectral อีกทั้งยังมีเครื่องมือตรวจวัดปริมาณ Greenhouse gas เครื่องมือตรวจสอบละอองในอากาศ และเครื่องมือตรวจสอบสิ่งแวดล้อมชั้นบรรยากาศ

Gaofen 6 จะถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในปี 2016 มีความละเอียดภาพ 2 เมตรในช่วงคลื่นเดียว (PAN) 8 เมตรในระบบหลายช่วงคลื่น และ 16 เมตรในระบบ wide-angle multi-spectral

Gaofen 7 จะถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจรในปี 2018 ซึ่งสำรวจโลกด้วยกล้อง hyper-spectral stereographic cartography

Gaofen1-002

ปัจจุบันนี้แม้ว่าจีนจะมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและดาวเทียมจีพีเอส (Beidou) มาช่วยสนับสนุนงานทางด้านบรรเทาสาธารณะภัยอยู่แล้ว แต่ก็ยังเกิดปัญหาในด้านความถูกต้องของข้อมูลและความทันเวลา ชุดดาวเทียม Gaofen จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวที่กล่าวข้างต้น เพื่อการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและทันการณ์ อีกทั้งยังช่วยยกระดับงานทางด้านสำรวจที่ดิน การจัดการสิ่งแวดล้อม การทำแผนที่ภูมิศาสตร์ อีกด้วย

ที่มา spacetoday.net    Xinhua article    NASASpaceFlight.com article
ที่มาภาพ news.xinhuanet.com