ภารกิจสุดท้ายของดาวเทียม Landsat 5

USGS-Landsat-5-Satellite

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน สำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาหรือ USGS  (The United States Geological Survey ) ได้ประกาศสิ้นสุดภารกิจอย่างเป็นทางการของดาวเทียม Landsat 5 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน รวมระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติการมาแล้ว 29 ปี 4 เดือน 3 วัน โดยย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2527 ดาวเทียม Landsat 5 ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรจากฐานทัพอากาศที่ Vandenberg Air Force Base รัฐแคลิฟอร์เนียและถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจเพียง 3 ปี

ดาวเทียม Landsat 5 ได้รับการยอมรับจาก Guinness World Records ว่าเป็นดาวเทียมที่มีระยะ เวลาปฏิบัติการนานที่สุดโดยได้บันทึกภาพถ่ายทั่วโลกมากกว่า 2.5 ล้านภาพ รวมทั้งบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่น พ.ศ. 2529 ภัยพิบัตินิวเคลียร์เชอร์โนบิล และพ.ศ. 2547 เหตุการณ์สึนามิที่สร้างความเสียหายบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

USGS ได้เตรียมแผนการที่จะปลดระวางดาวเทียม Landsat 5 ในอีกประมาณ 1 ปีข้างหน้า แต่เนื่องจากเกิดความล้มเหลวของส่วนประกอบดาวเทียมในช่วงเดือนพฤศจิกายน จึงทำให้ต้องเริ่มแผนการปลดระวางให้เร็วขึ้น โดยในวันที่ 15 มกราคม ประมาณ 9 วันหลังจากที่ดาวเทียม Landsat 5 ได้ส่งภาพสุดท้ายมายังสถานีรับสัญญาณภาพที่เมืองซูฟอลส์ รัฐเซาท์ดาโคตา ดาวเทียมได้ถูกโปรแกรมให้เริ่มลดระดับความสูงวงโคจรลงอย่างต่อเนื่องจาก 750 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก และในวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมจึงได้สั่งปิดระบบสั่งการเคลื่อนที่ทั้งหมดรวมทั้งปิดระบบส่งสัญญาณไปยังดาวเทียม Landat 5 อย่างเป็นทางการ

หลังจากที่ทาง USGS ได้ตัดสินใจปลดระวางดาวเทียม Landsat 5 อย่างแน่นอนในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทาง USGS ได้คาดการณ์ว่าดาวเทียมจะถูกทิ้งให้เป็นขยะอวกาศไปอีกประมาณ 33 ปี

ปัจจุบัน USGS ได้ส่งดาวเทียม Landsat 8 ที่ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 และได้เริ่มปฏิบัติภารกิจถ่ายภาพในระดับความละเอียดปานกลางอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นอกจากนี้ยังมีดาวเทียม Landsat 7 ซึ่งขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ถ่ายภาพ หลังจากขึ้นสู่วงโคจรใน พ.ศ. 2542 ยังคงสามารถถ่ายภาพได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : http://www.spacenews.com