Libra Beautiful Imagery Browsing

Libra เป็นเบราว์เซอร์สำหรับแสดงข้อมูลภาพจากดาวเทียม Landsat-8 ที่ทำให้การค้นหา ติดตาม และดาวน์โหลดข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat-8 ที่มีกว่า 275 เทราไบต์ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย ในปัจจุบัน การใช้งานเครื่องมือชิ้นนี้เป็นไปอย่างแพร่หลาย ทั้งในกลุ่ม NGOs, นักข่าว และนักวิจัย

Libra 01

เข้าสู่ Libra browser คลิกที่นี่

ดาวเทียม Landsat

Landsat เป็นซีรี่ส์ของดาวเทียมสำรวจโลกของประเทศสหรัฐอเมริกา จวบจนถึงปัจจุบัน มีดาวเทียม Landsat ทั้งสิ้นจำนวน 8 ดวง โดยเริ่มตั้งแต่ Landsat-1 ที่ถูกส่งขึ้นไปทำงานในอวกาศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 (- 1978) ซึ่งปัจจุบันดาวเทียม Landsat ที่ให้บริการอยู่คือ Landsat-8 (2013 – ปัจจุบัน) ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ถูกใช้ในงานต่างๆอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ การติดตามป่าไม้ การวางแผนการเกษตร ซึ่งเครื่องมือ Libra จะทำให้การเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้เป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ว่าจะค้นหา หรือดาวน์โหลดข้อมูล

การพัฒนา Libra

Libra เป็นพัฒนาการจากบริษัท Development Seed ร่วมกับ Astro Digital ซึ่งเกิดจากความพยายามในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานภาพถ่ายดาวเทียมที่เพิ่มมากขึ้น และทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงภาพถ่ายดาวเทียมได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเครื่องมือนี้ ได้กลายมาเป็นบรรทัดฐานสำหรับเครื่องมือในการค้นหาภาพถ่ายดาวเทียม และกลายมาเป็นต้นแบบสำหรับข้อมูลภาพจากดาวเทียมอื่นๆ

Libra มีรากฐานมาจากเครื่องมือ open source สองตัว ได้แก่ Landsat-util และ Landsat-API ซึ่งถูกพัฒนาโดย Development Seed ด้วยเช่นกัน ซึ่งโดยปกติแล้ว หากต้องการผลิตภาพถ่ายดาวเทียมจากเครื่องมือทั่วไป อาจใช้เวลานาน แต่ด้วยเครื่องมือทั้งสองนี้ จะทำให้การผลิตและจัดเตรียมข้อมูลภาพได้ง่ายขึ้น และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

Libra 02
Landsat images of the Gulf of Guinea, processed with landsat-util Photo Credit : https://developmentseed.org//blog/2015/03/19/aws-landsat-archive/

ที่มา https://developmentseed.org/projects/libra/ และ https://libra.developmentseed.org/