ทุ่งภูเขาไฟ Campi Flegrei ประเทศอิตาลี

World from space banner

ทุ่งภูเขาไฟ Campi Flegrei เป็นแอ่งภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าว Naples ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่ตั้งของภูเขาไฟ Vesuvius ที่มีชื่อเสียง ทุ่งภูเขาไฟ Campi Flegrei หรือที่เรียกว่า “ทุ่งเพลิง” เนื่องจากบริเวณนี้มีภูเขาไฟหลากหลายรูปแบบที่เคยมีพลังงานในอดีต

จากหลักฐานที่ปรากฎบนข้อมูลจากดาวเทียมและการศึกษาอย่างละเอียด ประมาณ 40,000 ปีที่ผ่านมา บริเวณทุ่งภูเขาไฟ Campi Flegrei ได้เกิดการปะทุครั้งใหญ่ขึ้นจำนวน 2 ครั้ง บริเวณแนว Neopolitan Yellow Tuff เป็นหินที่ประกอบด้วยวัสดุที่ฝังอยู่ภายในเถ้าถ่านจากภูเขาไฟ สันนิฐานว่าเกิดการปะทุเมื่อประมาณ 12,800 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปริมาณมากถึง 40 ลูกบาศก์กิโลเมตร และบริเวณ Campanian Ignimbrite หินบริเวณนี้มีอายุประมาณ 32,800 ปี และมีปริมาณประมาณ 100 ลูกบาศก์กิโลเมตร

นับตั้งแต่ Neopolitan Yellow Tuff ก่อตัวขึ้นมา ก็มีการปะทุของภูเขาไฟขนาดเล็กๆจำนวนมากที่ในทุ่งภูเขาไฟที่ซับซ้อนแห่งนี้ (น้อยกว่าครึ่งหนึ่งกิโลเมตรลูกบาศก์เมตร) และเกิดเหตุการณ์ปะทุครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ. 1538 ที่ เมือง Monte Nuovo ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 32 คน

จากเหตุการณ์ต่างๆในอดีตปรากฏให้เห็นถึงหลักฐานมากมายในทุ่งภูเขาไฟแห่งนี้ เช่นบริเวณ La Solfatara เป็นจุดที่ามารถเห็นหินที่เกิดจากหินหนืดจากใต้พิภพได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเกิดการยกและการทรุดตัวใกล้เมือง Pozzouli อย่างบ่อยครั้ง และบางครั้งอาจเกิดระดับความรุนแรงถึงระดับหลายเมตรในรอบ 10 ปี ตลอดแนวอ่าว Pozzouli

ภาพนี้บันทึกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ด้วยระบบ Advanced Land Imager (ALI) ดาวเทียม Earth Observing-1 (EO-1)

ที่มา: http://earthobservatory.nasa.gov

download large image (2 MB, JPEG, 2728×2727)
download GeoTIFF file (14 MB, TIFF)
download Google Earth file (KML)